‘Zolang er burgeroorlog is, hebben mensen geen eten’

Medisch adviseur Martins Dada is net terug uit Zuid-Sudan, waar een aanhoudend conflict voor een vreselijke crisis zorgt. Wij behandelen onder meer veel ondervoede mensen.

Hoe is de situatie in de gebieden die je bezocht?

‘Ik heb verschillende mensen gesproken die vanwege het geweld uit hun woongebied moesten vluchten. Terwijl ze nauwelijks iets te eten bij zich hadden, trokken ze door moerassen en bossen op zoek naar veiligheid. Het is hartverscheurend om te zien hoe mensen de kliniek bereiken. Sommigen hebben een tocht van wel 80 kilometer achter de rug. De situatie is het ergst in delen van de staat Unity, maar ook elders ben ik plaatsen tegengekomen waar een zorgelijke mate van ondervoeding heerst. Daarnaast kampen ze met ziektes als tuberculose, hiv en malaria.’

 

Nyataba (3) is ondervoed en wordt behandeld in onze voedingskliniek in Bentiu.

 

Wat is de invloed van de burgeroorlog op het voedseltekort?

‘De mensen kunnen geen kant op. Vanwege het geweld van de burgeroorlog moesten ze hun huis ontvluchten. Daardoor kunnen ze geen gewassen verbouwen. In combinatie met de droogte zijn zodoende enorme voedseltekorten ontstaan en zijn op dit moment honderdduizenden mensen afhankelijk van noodhulp. Het conflict is daarmee naar mijn mening de motor achter het voedselprobleem.’

 

Hoe groot is de kans dat het probleem zich verergert?

‘Hoe het probleem zich verder ontwikkelt, is lastig te voorspellen. Zolang er burgeroorlog is, hebben de mensen te weinig te eten en zal het voedselprobleem in elk geval blijven bestaan.’

 

In het vluchtelingenkamp in Bentiu leven ongeveer 130.000 mensen die geweld ontvlucht zijn. In het kamp vormen voedselgebrek en ondervoeding nieuwe gevaren.

 

Is het mogelijk om overal medische zorg te verlenen?

‘In de gebieden waar ik ben geweest wel. Doordat we met de betrokken partijen hebben onderhandeld, zijn die gebieden nu toegankelijk voor hulpverleners. De onderhandelingen verlopen niet overal soepel, waardoor sommige gebieden ontoegankelijk zijn voor noodhulp. Ik weet niet of daar snel verbetering in komt, maar voor de mensen en kinderen die op dit moment honger lijden, hoop ik van wel. In de toegankelijke gebieden maken wij aan iedereen duidelijk waarom we er zijn; om medische zorg te verlenen en mensen van voedsel te voorzien. Daardoor kunnen we ons werk veilig doen.’

 

Het slepende conflict in Zuid-Sudan heeft een groot effect op de bevolking. Mensen in de moeten voortdurend op de vlucht slaan voor geweld. Vrouwen, kinderen en mannen hebben alleen met de grootste moeite toegang tot basisvoorzieningen als voedsel, water en gezondheidszorg. Artsen zonder Grenzen heeft haar reguliere mobiele klinieken uitgebreid met de mogelijkheid ondervoeding te behandelen.

 

Maart 2017