Leven met angsten en trauma’s

Terwijl de oorlog in Syrië doordendert, nemen ook de medische noden toe. Maar waar fysieke verwondingen evident zijn, is dat bij mentale problemen veel minder het geval. Psycholoog Antoine vertelt.

Ik werkte onder meer in het noorden van Syrië. We gingen op een gegeven moment naar een vluchtelingenkamp bij de plaats Kobane. Een van onze Syrische hulpverleners woont daar zelf, met zijn gezin, omdat hun oude huis verwoest is. Ze hebben bijna niets meer. Toen ze op de vlucht moesten slaan, konden ze alleen wat kleine dingen meenemen. Ze moeten weer een bestaan opbouwen. Daar hebben ze moeite mee.

 

Noodzaak

De oorlog in het land, die al zes jaar duurt, heeft een forse impact heeft op de geestelijke gemoedstoestand van mensen. De noodzaak van geestelijke gezondheidszorg is overduidelijk. Maar helaas is het ook een vorm van zorg die vaak vergeten wordt in conflictsituaties. Het is daarom belangrijk om meer bewustzijn te creëren voor deze vorm van medische nood. En om meer hulp te bieden.

 

Op plekken waar nu geen gevechten meer zijn, proberen mensen hun leven weer op te pakken. Dat is niet voor iedereen even makkelijk.

 

Nachtmerries en depressies

Wij geven, naast basiszorg en chirurgische zorg, ook psychosociale zorg. De mensen die we zien en spreken, hebben vrijwel allemaal symptomen van trauma’s. Ze hebben nachtmerries, flashbacks naar traumatisch ervaringen, depressies. Ze maken zich continu zorgen, de hele dag.

 

‘Velen kunnen ’s nachts niet meer slapen’

 

Er zijn veel mensen die ’s nachts niet meer kunnen slapen. En overdag kunnen ze niet eten. Ze krijgen gewoon geen hap door de keel vanwege de overweldigende droefenis die ze voelen. En dan zijn er nog velen die zich eenzaam voelen. Ze willen niet meer naar buiten. Ze sluiten zich op in hun huis, en kunnen het niet opbrengen om iets van een normaal leven op te pakken.

 

In en rond de Noord-Syrische stad Kobane word je overal herinnerd aan de voortdurende oorlog in het land.

 

Alles kwijt

Dat is allemaal heel begrijpelijk. Gemeenschappen zijn volledig verscheurd. De oorlog heeft een impact op iedereen. Leven met geweld doet veel met je. Zo moesten veel mensen op enig moment op de vlucht. Ze gingen naar Turkije, en daarna weer terug, toen het veiliger was. Maar ze zijn familieleden kwijt, huizen, soms alles.

‘Mensen weten vaak niet hoe ze hier mee moeten omgaan’

 

Je ziet dat mensen worstelen om te leven met angsten en trauma’s. En dat zorgt vaak voor problemen binnen gezinnen. Mensen gaan zich afreageren op wie er ook in de buurt is, vaak familieleden. Er wordt dan ruzie gemaakt, soms zelfs gevochten.

 

Kinderen spelen in een speeltuin die onze teams in het westen van Kobane opbouwden.

 

Belangrijk

Veel mensen weten gewoon niet hoe ze hier mee moeten omgaan. Ze zijn het gewend om naar een dokter te gaan, of te praten met familie. Maar veel familieleden hebben nu dezelfde problemen. En de artsen die er nog zijn, zijn vaak niet getraind om te helpen bij zulke problemen. Daarom is onze hulp zo belangrijk.

 

‘Dat was prachtig om te zien’

 

We organiseren onder meer groepsgesprekken. Zo zaten we op een dag met negen vrouwen, moeders van gezinnen. We legden uit wat tekenen van depressie zijn, wat je hieraan kunt doen. En langzaam begonnen zij te delen met de groep waar ze mee zaten. Hun persoonlijke problemen, hun ervaringen, wat ze meegemaakt hadden. Ze vonden steun bij elkaar, in deze veilige, warme omgeving. Dat was prachtig om te zien. Dat was precies de reden waarom wij er zijn, waarom wij deze hulp bieden. Zodat we op zijn minst, naast alle andere hulp die we kunnen geven, wat steun en bemoediging kunnen geven aan mensen die dat zo hard nodig hebben.

 

Antoine was onlangs te gast bij Koffietijd om te praten over zijn werk als psycholoog in Syrië. Kijk dat gesprek hier terug.

 

Mei 2017


afbeelding van Antoine van Sint Fiet Geschreven door: Antoine van Sint Fiet
Antoine van Sint Fiet werkt als psycholoog voor Artsen zonder Grenzen. 'Omdat ieder mens recht heeft op hulp. Naast medische zorg ook psychologische of sociale hulp als dat nodig is.'