Een Artsen zonder Grenzen team  bij een gezondheidspost in Kimbi Lulenge, Democratische Republiek Congo.

Grensoverschrijdend gedrag is altijd onacceptabel

afbeelding van Nelke Manders

Nelke Manders

Nederland, algemeen directeur

Artsen zonder Grenzen heeft een zerotolerancebeleid: grensoverschrijdend gedrag is altijd onacceptabel. Wij doen er alles aan om onverantwoord gedrag te voorkomen en nemen passende maatregelen.

Ons streven is om voor iedereen een veilige omgeving te creëren: voor onze medewerkers, onze patiënten en voor al die andere mensen waarmee we in contact komen in onze projecten en kantoren.

 

Gedragscode en trainingen

We hebben een gedragscode voor al onze hulpverleners: zowel de mensen die wij naar crisisgebieden uitzenden als de mensen die wij in projectlanden zelf aannemen, als ook mensen die in de hoofdkantoren werken. We trainen onze mensen bovendien hoe je verkeerde situaties kunt vermijden. En wij stimuleren een omgeving waarin mensen durven te praten over machtsmisbruik of er melding van durven te maken.

 

Passende maatregelen bij onacceptabel gedrag

Elke melding van onacceptabel gedrag nemen we uiterst serieus en volgen we op. Als wordt aangetoond dat iemand zich misdragen heeft, dan nemen we passende maatregelen tegen deze medewerker. Het slachtoffer bieden we uiteraard alle steun die nodig is. Ook eventueel bij het nemen van gerechtelijke stappen.

 

Transparantie en steun aan slachtoffers

Nelke Manders, directeur van Artsen zonder Grenzen: ‘Grensoverschrijdend gedrag is altijd onacceptabel. Wij doen er bij Artsen zonder Grenzen alles aan om dit te voorkomen. We hebben gedragsregels waaraan je je hoort te houden. Daar zien we op toe en we trainen mensen. Maar als er zich toch iets voordoet, dan zijn we zorgvuldig in de opvolging. Transparantie is noodzakelijk. Tegen medewerkers die over de schreef gaan. En voor de slachtoffers die steun nodig hebben. Onze organisatie heeft de afgelopen jaren veel stappen gezet om te verbeteren, maar we realiseren ons terdege dat meer nodig is. Daar committeren we ons aan.’

 

Meer weten over hoe wij aan een veilige omgeving werken met concrete cijfers en het goede gedrag dat wij van onze medewerkers verwachten

 

 


afbeelding van Nelke Manders Geschreven door: Nelke Manders
Nelke Manders was organisatieadviseur voordat zij op missie ging voor Artsen zonder Grenzen projectcoördinator. Vanaf 25 september 2017 is zij algemeen directeur van Artsen zonder Grenzen.