Over ons

Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke, medische noodhulporganisatie die wereldwijd mensen helpt, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging. 

Zuid-Sudan, © Brendan Bannon
Wie zijn wij?
Wij verlenen medische hulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën. Wij sturen eigen teams die zij aan zij werken met medewerkers uit de landen zelf.

ORGANISATIE

Artsen zonder Grenzen is onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede voor zowel het medische werk als het optreden als pleitbezorger voor mensen en bevolkingsgroepen in nood.

Internationaal netwerk

Artsen zonder Grenzen maakt deel uit van het internationale netwerk Médecins Sans Frontières (MSF), een samenwerkingsverband van organisaties in 23 landen.

Jaarverslag en financiën

Elk jaar publiceren wij een online jaarverslag met daarin een verslag van onze activiteiten, onze inkomsten en onze bestedingen.

Voorlichting en sprekers

Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk, of wilt u graag een Artsen zonder Grenzen hulpverlener als gastspreker uitnodigen?
IBAN
Gift overmaken? Gebruik ons IBAN-nummer:
NL13INGB0000004054
t.n.v. Artsen zonder Grenzen te Amsterdam
Sluit zoeken

Zoekveld