Variërende normen

In de nieuwe regeling zijn harde eisen vervallen. Het CBF kijkt nu of organisaties de doelstellingen die ze zelf hebben geformuleerd halen, en doet dat op basis van door die organisaties zelf opgestelde rapportages. Ook variëren de normen met de grootte van de organisaties: hoe groter, hoe uitgebreider

Artsen zonder Grenzen en de CBF-erkenning

Artsen zonder Grenzen heeft de CBF-erkenning, maar is kritisch over de grotere vrijblijvendheid van de erkenning ten opzichte van het keurmerk. Daarom blijven wij onze eigen norm wat betreft kosten en bestedingen, die al strenger was dan die van het Keurmerk, hanteren: maximaal 20 procent van de opbrengst van onze fondsenwerving mag besteed worden aan de verkrijging van die opbrengst.

Voor meer informatie over de wijze waarop het CBF de fondsenwerving van goede doelen toetst verwijzen we je naar: http://www.cbf.nl/.


Artsen zonder Grenzen CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een erkend goed doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van Artsen zonder Grenzen als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Bekijk het Artsen zonder Grenzen CBF-Erkenningspaspoort.