ANBI en RSIN Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen valt onder de ANBI-regeling. Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over gelden die wij via (notariële of periodieke) schenking krijgen of uit nalatenschappen.

Het geld dat u schenkt, komt dus volledig ten goede van ons werk. Bekijk meer informatie over geven met belastingvoordeel.

 

De gegevens waarover een ANBI volgens de civielrechtelijke dan wel fiscale regelgeving dient te beschikken zijn hieronder overzichtelijk weergegeven.

 

Naam/handelsnaam: Vereniging Artsen zonder Grenzen, Artsen zonder Grenzen, MSF-Holland, Médecins Sans Frontières the Netherlands, Operational Centre Amsterdam (MSF OCA)

 

Fiscaal nummer of RSIN: 006790264

BTW-nummer: NL006790264B01

 

Artsen zonder Grenzen is tijdelijk gevestigd op Naritaweg 10, 1043 BX te Amsterdam (Postbus 10014, 1001 EA), Nederland (020-5208700) en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 41215974 ('Vereniging Artsen zonder Grenzen').

 Doelstelling: Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën.