Over ons

Verschil maken voor mensen in nood, dat is wat Artsen zonder Grenzen wil bereiken. Wij verlenen medische hulp aan mensen die dit hard nodig hebben, maar niet krijgen.

Zuid-Sudan, © Brendan Bannon
Wie zijn wij?
Onze eigen hulpverleners bieden onze hulp zelf, ter plaatse. Wij geven onze hulp overal ter wereld aan slachtoffers van oorlogen, epidemieën en rampen, los van ras, geloof of politieke overtuiging.

Onze hulp

Artsen zonder Grenzen geeft hulp daar waar hulp het hardst nodig is: in oorlogs- en conflictsituaties, op díe plekken waar mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of een natuurramp.

Organisatie

Artsen zonder Grenzen is onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede voor zowel het medische werk als het optreden als pleitbezorger voor mensen en bevolkingsgroepen in nood.

Jaarverslag en financiën

Elk jaar publiceren wij een online jaarverslag met daarin een verslag van onze activiteiten, onze inkomsten en onze bestedingen.

Voorlichting en informatie

Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk en hoe je een Artsen zonder Grenzen hulpverlener als gastspreker kunt uitnodigen. Verder onze rekeningnummers, de ANBI-status en het CBF-keurmerk.
Gift overmaken? Gebruik ons IBAN-nummer:
NL13INGB0000004054
t.n.v. Artsen zonder Grenzen te Amsterdam