Giften via telemarketing

NL89ABNA0243078242

Giften via internet

NL36ABNA0243078226

Giften via straatwerving

NL14ABNA0243078234

Giften via een machtigingskaart

NL67ABNA0243078250


Notariële akten

NL57ABNA0243064462


Giften van bedrijven

NL06ABNA0243439024