Actueel

 • Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer

  Op 15 februari namen we deel aan een rondetafelgesprek over de Internationale Klimaatstrategie (IKS) in de Tweede Kamer. We zien kansen voor het Nederlandse kabinet:

  1. Bijdragen aan Sustainable Development Goal: goede gezondheid en welzijn.
  2. De bestrijding van malaria: de mug kan in steeds meer gebieden overleven.
  3. Een groter deel van de klimaatadaptiefondsen moet naar de versterking van de gezondheidssector in kwetsbare landen.

  Meer over onze pleitbezorging

Hoe helpt Artsen zonder Grenzen bij de klimaatcrisis?

 • Medische zorg verlenen

  In steeds meer landen verlenen we medische hulp aan mensen die geraakt zijn door de klimaatcrisis. Van kinderen die lijden aan acute ondervoeding tot malariapatiënten en choleraslachtoffers. Ook bieden we psychologische zorg aan mensen die zijn gevlucht door extreem weer.

  Cholera bestrijden in Syrië Artsen zonder Grenzen
 • Pleitbezorging

  Als medische hulporganisatie is het onze taak om te voorkomen dat mensen ziek worden. Dat doen we niet alleen door middel van voorlichting en vaccinatiecampagnes. Maar ook door beleidsmakers bewust te maken van de noden en te pleiten voor menswaardig beleid. Ook zij moeten alles op alles zetten voor de gezondheid van mensen.

  Meisje krijgt vaccinatie in Libanon
 • Eigen klimaatdoelen

  Binnen en buiten de organisatie zorgen we voor bewustwording. We hebben de ambitie om onze CO₂-uitstoot in 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van 2019. Ook hebben we het Klimaathandvest voor humanitaire organisaties ondertekend en waren we bij de Conference of Partners (COP26) in Glasgow.

  Op de fiets naar patiënten in Zuid-Soedan

Vragen over dit onderwerp

Meer weten over onze hulp en het gesprek dat wij voeren met de overheid? Kom in contact met Erik Laan.

Erik Laan Artsen zonder Grenzen

Erik Laan

Head Policy & Advocacy