Wat is een natuurramp?

Natuurrampen zijn rampen met een natuurlijke oorzaak. Aardbevingen, droogte, tsunami’s, overstromingen of orkanen zijn enkele voorbeelden. De gevolgen kunnen catastrofaal zijn voor mensen in de omgeving. Binnen een aantal seconden kunnen er honderden of zelfs duizenden doden en gewonden vallen. Als een natuurramp huizen, ziekenhuizen en hele steden verwoest is er in een klap geen toegang meer tot schoon water, medische voorzieningen en transport.

Een natuurramp heeft verschillende oorzaken

De geografische ligging van een gebied of land kan het risico op aard- of zeebevingen vergroten, of extreme weersomstandigheden kunnen de oorzaak van een natuurramp zijn. Bijvoorbeeld overstromingen door hevige regenval. Door klimaatverandering komt extreem weer vaker voor, waardoor een overstroming of extreme droogte ook vaker voor komt.

Hoe helpt Artsen zonder Grenzen bij natuurrampen?

 • Medische zorg voor slachtoffers

  De eerste prioriteit is het behandelen van slachtoffers met de nodige zorg: van chirurgie tot fysiotherapie. Daar waar de infrastructuur verwoest is, zetten we noodklinieken op of zetten we mobiele klinieken in. Met ons netwerk van hulpverleners en onze opslagplaatsen wereldwijd, kunnen wij snel medicijnen op locatie krijgen.

  Medisch consult Artsen zonder Grenzen in Zuid-Soedan
 • Onderdak en basiszorg

  Mensen die hun huis verliezen door een ramp zijn genoodzaakt onderdak te zoeken in tentenkampen. Voor tenten, geneesmiddelen en eerste levensbehoeften zijn de getroffen mensen aangewezen op hulp. Onze teams zorgen we voor schoon drinkwater sanitaire voorzieningen zoals zeep, want kampen zijn broedplaatsen voor besmettelijke ziektes.

  Onze hulp in Tigray, Ethiopië
 • Psychologische hulp

  De schade die een natuurramp aanricht is niet altijd zichtbaar, het is een enorm traumatische gebeurtenis. Mensen raken in een klap hun huis, leven en dierbaren kwijt. Onze teams bieden daarom ook psychologische zorg.

  natuurramp aardbeving Mexico Artsen zonder Grenzen

Bij welke natuurrampen heeft Artsen zonder Grenzen geholpen?

Aardbeving Marokko

Marokko werd op 8 september 2023 getroffen door een zware aardbeving. Al meer dan duizend levens zijn verloren gegaan en vele anderen raakten gewond. Door grote schade aan ziekenhuizen en wegen is het moeilijk medische zorg te faciliteren. Onze teams zijn aanwezig in de getroffen gebieden en brengen daar de situatie in kaart. Op basis daarvan wordt bepaald welke hulp nodig is. Blijf op de hoogte van de situatie rondom de aardbeving in Marokko via onze website.

Aardbevingen Turkije en Syrië

De inwoners van Syrië en Turkije zijn overvallen door zware aardbevingen. Duizenden huizen zijn vernietigd, waardoor heel veel mensen geen thuis meer hebben. Medische faciliteiten zijn overweldigd door de grote toestroom van patiënten. Er is dringend meer hulp nodig. Onze teams werken de klok rond om zoveel mogelijk mensen te voorzien van medische zorg.

Overstromingen Zuid-Soedan

De mensen in Zuid-Soedan weten maar al te goed hoe verwoestend de kracht van water kan zijn. Overstromingen spoelen al jarenlang huizen, scholen, vee en mensen weg. Honderdduizenden mensen hebben dagelijks te maken met de gevolgen en humanitaire hulp nodig.

Aardbeving Haïti

Terwijl de verwoestende gevolgen van de aardbeving in 2010 nog te voelen waren werd Haïti in 2021 weer getroffen door een aardbeving. Waarom is Haïti zo kwetsbaar voor natuurrampen en hoe kan het dat er zoveel slachtoffers bij vallen? Je lees het hier.

Droogte Hoorn van Afrika

In de Hoorn van Afrika hebben miljoenen mensen te maken met dreigende hongersnood door droogte en voedseltekorten. Het is een gevolg van extreme weersomstandigheden mede door klimaatverandering. Een levensgevaarlijke vicieuze cirkel.