Het verschil tussen een oorlog en een conflict

Elke oorlog is een conflict, maar niet elk conflict is een oorlog. Bij oorlog gaat het om een strijd tussen twee of meer volkeren of staten. Een conflict is een confrontatie tussen groepen of individuen die gewelddadig kan zijn.

Hoeveel oorlogen zijn er nu?

Sinds 2013 zijn er wereldwijd meer dan 100 oorlogen begonnen en ongeveer de helft daarvan zijn nog steeds gaande. Waaronder de oorlog in Jemen, Syrië, Oekraïne en Somalië. Onze teams zijn actief aan de frontlinie om oorlogsslachtoffers te helpen.

Zijn er regels omtrent zorg tijdens oorlogen en conflicten?

Regels omtrent zorg zijn opgenomen in het Humanitair Oorlogsrecht, een internationaal erkend recht om burgers en mensen die niet deelnemen aan de gewapende strijd te beschermen. Dat geldt voor oorlogen en voor gewapende conflicten. Het Humanitair Oorlogsrecht verbiedt aanvallen gericht op zorgpersoneel. Een andere regel is dat artsen en zorgpersoneel geen gewonden mogen weigeren. Iedere gewonde, burger of soldaat, heeft recht op medische zorg, ongeacht aan welke kant zij staan.

Wat voor gevolgen hebben oorlogen en conflicten?

Een oorlog heeft desastreuze gevolgen: doden, (langdurig) gewonde mensen, mensen op de vlucht, mensen met een posttraumatisch stress syndroom, verwoeste infrastructuur. Tijdens oorlogen en gewapende conflicten stijgt de behoefte aan zorg, terwijl de gezondheidszorg juist met tekorten kampt. De nasleep van een oorlog is jaren te voelen. Tijdens conflicten zien we regelmatig seksueel geweld. Verkrachting kan als wapen worden ingezet om een groep mensen te vernederen. Dit zorgt voor fysieke en psychische klachten.

Hoe helpt Artsen zonder Grenzen bij oorlogen en conflicten?

 • Acute zorg tijdens oorlogen

  Een oorlog is grootschalig waardoor het aantal slachtoffers flink oploopt en er extra spoedeisende en chirurgische hulp nodig is. Daarnaast helpen we kwetsbare mensen die reguliere zorg nodig hebben. Vooral zwangere vrouwen of mensen met een chronische ziekte zoals HIV of diabetes kunnen niet wachten op medische zorg en hebben directe hulp nodig.

  behandeld kliniek Ibb Jemen
 • Zorg bij conflicten

  Bij conflicten verschilt de situatie en de zorg die mensen nodig hebben. We helpen mensen door het organiseren van operatietenten, mobiele klinieken, voedselprogramma’s, zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld en kraamklinieken. Ook helpen onze psychologen slachtoffers van marteling of verkrachting, omgaan met de situatie en hun leven weer op te pakken.

  Man gewond in Raqqa, Syrie. Medische noodhulp Artsen zonder Grenzen
 • Mensen op de vlucht helpen

  Mensen die noodgedwongen vluchten voor geweld hebben te maken met extra gezondheidsrisico’s. In gebieden zoals Syrië zijn miljoenen mensen gevlucht en terecht gekomen in een vluchtelingenkamp. Om een ziekte-uitbraak te voorkomen of verspreiding tegen te gaan, zorgen onze teams voor schoon water en sanitaire voorzieningen en zetten we vaccinatiecampagnes op.

  winter in Syrië

Bij welke oorlogen en conflicten heeft Artsen zonder Grenzen geholpen?

Gaza

Het Israëlisch-Palestijns conflict escaleert en het aantal slachtoffers neemt met de dag toe. Ziekenhuizen raken overvol. Onze teams werken in Gaza en verlenen daar chirurgische en klinische zorg in het Al-Awda ziekenhuis. Daarnaast doneren we medicijnen en medische goederen, en hebben we een kliniek geopend in Gaza-stad waar we gewonde patiënten opvangen.

Oekraïne

Hoe biedt je medische noodhulp wanneer land in een land middenin verwoestende oorlog zit? In Oekraïne bieden onze teams zorg vanuit een trein dat is omgebouwd tot een noodziekenhuis. Onze teams blijven noodhulp bieden door patiënten te behandelen, psychologische zorg te bieden en medische goederen te leveren.

Afghanistan

Na de oorlog en sinds de machtsovername door de Taliban bevindt Afghanistan zich in een crisis. Er is een schrijnend tekort aan voedsel en medische zorg. Artsen zonder Grenzen onderhandelt met de Taliban om medische hulp te kunnen blijven bieden in vijf verschillende projecten verspreid over het land.

Jemen

Al 7 jaar zit Jemen in oorlog en de gevolgen zijn immens voor de mensen in Jemen. Sinds 2015 zijn er meer dan 22.000 luchtaanvallen geweest, die het land compleet hebben verwoest. Stijgende voedselprijzen en tekorten zorgen voor ondervoeding en ruim de helft van de ziekenhuizen is deels of niet operationeel. Welke hulp is er nodig?

Wat doet Artsen zonder Grenzen aan wederopbouw?

Ons werk is volledig gericht op medische noodhulp aan oorlogsslachtoffers. Dat verschilt van wederopbouw en ontwikkelingshulp, want daarbij gaat het om het verbeteren van die mensenlevens. We zetten wel projecten op, ondersteunen ziekenhuizen en bouwen soms ziekenhuizen, maar wel met het doel om weg te gaan en het over te laten aan de mensen en of autoriteiten in de landen zelf. In sommige landen bieden we wel structurele medische hulp bieden. Wanneer de gezondheidszorg zeer beperkt is, kan het zijn dat we meer leed veroorzaken door te vertrekken dan te blijven.