Ook houden we ons aan alle gedragscodes van de branchevereniging Goede Doelen Nederland en de (privacy)codes van de branchevereniging voor Dialoog Marketing (DDMA). Sinds 2012 is aan ons het Privacy Waarborg toegekend (zie voor meer informatie www.privacywaarborg.nl).

Artsen zonder Grenzen is de 'verantwoordelijke' in de zin van de AVG en daarmee verantwoordelijk voor de eerlijke en rechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Artsen zonder Grenzen staat geregistreerd op Plantage Middenlaan 14, 1018 DD in Amsterdam.

Wanneer verzamelt Artsen zonder Grenzen informatie over mij?

Direct

Je kunt ons persoonsgegevens geven wanneer je: doneert, een periodieke overeenkomst aanvraagt, je aanmeldt voor een van onze bijeenkomsten of evenementen, een fondsenwervende actie voor ons doet (o.a. online op www.actiezondergrenzen.nl), met ons communiceert, een aanvraag doet voor een brochure of magazine, een gastspreker aanvraagt, je inschrijft voor e-mailnieuwsbrieven en een reactie achterlaat op onze social media-accounts.

Social media

We kunnen informatie over je krijgen via jouw social media-accounts of -services. We kunnen dit uitsluitend doen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Je kunt deze instellingen zelf beheren.

Websites

Ook voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn. Hiervoor slaan we cookies op in je internetbrowser (bijv. Chrome, Firefox of Internet Explorer) wanneer je de websites bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies, naast de noodzakelijke ook cookies die je kunt beheren. Lees meer over cookies.

Wij gebruiken Google Analytics om te zien hoe websitebezoekers als jij onze website gebruiken zònder je persoonlijke gegevens op te slaan. We houden alléén zaken bij als de volgorde waarin je pagina’s bekijkt en hoe lang je deze open hebt staan. Kortom, we houden jouw persoonlijke gegevens nìet bij via Google Analytics en we delen deze ook niet met Google. Bekijk onze uitleg over hoe wij Google Analytics gebruiken en de verwerkersovereenkomst die wij hebben afgesloten.

Inschrijving e-mails

Je kunt je bij ons aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor onze e-mails via de afmeldlink in de e-mail.

Indirect

We kunnen je persoonsgegevens verkrijgen via derden en maken gebruik van openbare bronnen om je gegevens aan te vullen en actueel te houden.

Welke informatie verzamelt Artsen zonder Grenzen over mij en waarom?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, geboortedatum) en contactgegevens (zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer) om je vragen en verzoeken te kunnen afhandelen, om je te registreren voor onze evenementen, om contact met je op te nemen over updates en fondsenwervende activiteiten, om je te voorzien van informatie op het moment dat je voor ons in actie komt (bijvoorbeeld op www.actiezondergrenzen.nl) en wanneer je ons aanwijst als executeur testamentair.
 • Financiële gegevens (zoals bankgegevens) om je giften en structurele donaties te verwerken en bij te houden.
 • Gegevens over je steun aan Artsen zonder Grenzen (zoals de bedragen die je schenkt).
 • Als je ons - door het toestaan van cookies - toestemming geeft, verzamelen we je IPadres, je social ID, en bekijken we je surfgedrag, zodat we je betrokkenheid kunnen volgen en om je online informatie te laten zien die aansluit bij je interesses, behoefte en betrokkenheid.
 • Ook maken wij gebruik van aangepaste doelgroepen via (sociale) media platforms. Dit doen wij via Facebook, Instagram, Twitter., LinkedIn, Google en DPG media targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond of kunnen we jou juist uitsluiten voor bepaalde advertenties. Hiervoor uploaden wij e-mailadressen naar onze advertentieaccounts op deze platformen. We maken hiervoor gebruik van de AVG-grondslag 'gerechtvaardigd belang'. Indien je bezwaar wil maken tegen het gebruik van jouw email adres voor aangepaste doelgroep targeting, kun je dit uiteraard kenbaar maken. Stuur een e-mail naar: vragen@artsenzondergrenzen.nl met de boodschap ‘’bezwaar aangepaste doelgroep targeting’’. We zullen jouw e-mailadres dan niet langer voor dit doel gebruiken. Artsen zonder Grenzen kan er niet voor in staan dat je helemaal geen advertenties meer van ons getoond krijgt, omdat wij niet bij alle campagnes gebruik maken van aangepaste doelgroep targeting.

Wij kunnen (delen van) hierboven vermelde gegevens ook gebruiken om:

 • Onze fondsenwervende activiteiten te analyseren.
 • Onze services en communicatie aan en met jou te verbeteren door het houden van enquêtes nadat je een van onze evenementen of bijeenkomsten hebt bezocht of, bijvoorbeeld door donateursonderzoeken uit te voeren.
 • Je wensen te registreren als je ons benoemt als executeur testamentair.
 • Je op een suppressielijst te zetten wanneer je ons vraagt geen contact meer met je op te nemen, zodat wij hier zo goed mogelijk aan kunnen voldoen.

Updates, fondsenwervende communicatie & evalueren fondsenwervende activiteiten

We doen fondsenwervende campagnes (online, per post, via telemarketing en face to face) om fondsen te werven voor onze hulpverlening en je te laten weten wat Artsen zonder Grenzen doet en hoe jouw steun een verschil maakt. We doen dat bijvoorbeeld in geval Artsen zonder Grenzen hulp biedt in een crisissituatie of om andere ondersteuning te vragen. We zullen altijd jouw voorkeuren respecteren en proberen je informatie te sturen die je interessant vindt, in de vorm die je verkiest.

Je kunt je afmelden voor onze campagnes en communicatie

Als je niet wil dat we nog contact met je opnemen, dan kun je dit altijd bij ons aangeven. Laat het ons weten op 0800-0102 of via vragen@artsenzondergrenzen.nl.

Als je niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond, dan kun je dat bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Facebook

LinkedIn

Twitter

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds onze advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Wie heeft toegang tot mijn informatie?

We delen persoonsgegevens met andere organisaties die ons helpen bij het uitvoeren van onze missie. Zij mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de opdracht die ze van ons krijgen en zijn verplicht om jouw persoonsgegevens zorgvuldig te gebruiken en te beveiligen. Zij moeten de gegevens geheimhouden en na gebruik vernietigen. Wij maken hier vooraf duidelijke afspraken over.

Wij zetten organisaties in voor onder meer de volgende activiteiten:

 • Verwerken van donaties
 • Afhandelen van inkomend telefoonverkeer
 • Uitvoeren van fondsenwervende campagnes
 • Uitvoeren van onderzoeken

Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden persoonsgegevens gedeeld met fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. In geen enkel geval zal Artsen zonder Grenzen je gegevens verkopen of zomaar ter beschikking stellen aan andere organisaties of bedrijven.

Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Artsen zonder Grenzen is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons Privacyverklaring, inclusief de daarbij horende cookie-bepalingen, zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Hoe beveiligen jullie mijn persoonlijke gegevens?

Artsen zonder Grenzen slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. Voor de bescherming van je persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Alle gegevens die je invult in onze elektronische formulieren, worden via een beveiligde verbinding verstuurd. Hierdoor zijn de gegevens die tussen jou en onze computer(s) uitgewisseld worden onleesbaar voor anderen.

Artsen zonder Grenzen maakt gebruik van een beveiligde internetomgeving zodra je begint met het afronden van je eenmalige gift of donateurschap. Via SSL worden je transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het ‘groene slotje’ in je browser.

Overboeking vindt plaats op basis van specifieke beveiligingsmethodes van jouw eigen bank.

Hoe lang bewaren jullie deze gegevens?

De door jou verstrekte gegevens bewaren wij zolang als nodig is voor de door jou beoogde relatie met ons en zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben.

Je naam en e-mailadres slaan wij op zolang je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of mailings.

Wat is de wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen organisaties niet zomaar persoonsgegevens verwerken.

Organisaties mogen ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken wanneer de gegevensverwerking op één van de zes AVG grondslagen is gebaseerd.

Artsen zonder Grenzen verwerkt jouw persoonsgegevens:

 • Als je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder voor de boekhouding en de belasting en andere verplichte wet- en regelgeving;
 • Als het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om je (structurele) donatie te kunnen verwerken;
 • Als het noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen waarbij wij je rechten en vrijheden altijd zullen respecteren.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen en kan ik toegang krijgen tot mijn gegevens?

De AVG geeft je verschillende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, wijziging of verwijdering. Neem voor het uitoefenen van deze rechten contact met ons op via vragen@amsterdam.msf.org of 0800-0102 (gratis). We zullen je verzoek zo snel mogelijk afhandelen, maar dit kan tot 30 dagen duren. Mogelijk word je gevraagd om enkele identificerende vragen te beantwoorden.

Informatie en inzage

Je kunt alle gegevens opvragen die we over je hebben. Dien dit verzoek in via bovengenoemde contactgegevens, zodat wij het in behandeling kunnen nemen en je een overzicht kunnen geven van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Rectificatie

Als je van mening bent dat de persoonsgegevens die van jou hebben niet kloppen, heb je het recht om te vragen deze gegevens bij te werken. Neem als je gegevens wilt laten bijwerken contact op met bovengenoemde contactgegevens.

Beperking

Je hebt het recht om ons te vragen het gebruik van persoonlijke gegevens in bepaalde gevallen stop te zetten of te beperken, bijvoorbeeld als ze niet noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor je ze aan ons hebt verstrekt, of als er onenigheid bestaat over de juistheid of legitiem gebruik. Als je het gebruik gegevens wilt laten beperken, neem je contact met ons op via de bovenstaande gegevens.

Toestemming intrekken en maken van bezwaar

Op het moment dat wij persoonsgegevens verwerken waarvoor je toestemming hebt gegeven, kan je jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens op elk gewenst moment intrekken. Dit betekent dat wij je persoonsgegevens vanaf dat moment niet meer voor dat doel zullen verwerken.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ter behartiging van een ons gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden, dan mag je hier te allen tijde bezwaar tegen maken.

Als je jouw toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt aantekenen tegen het door ons verwerken van persoonsgegevens, neem je contact op via bovengenoemde contactgegevens.

Verwijdering

In sommige gevallen heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen (recht op verwijdering) of over te dragen aan een andere organisatie ("dataportabiliteit"), bijvoorbeeld als je vindt dat wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben of onrechtmatig gebruiken.

Als je hebt gevraagd om je niet meer te benaderen, moeten we wat beperkte informatie bijhouden om ervoor te zorgen dat je in de toekomst niet meer wordt gecontacteerd.

Gegevensoverdraagbaarheid

Als wij je persoonsgegevens verwerken op grond van je toestemming of voor de uitvoering van een contract, mag je ons verzoeken om de aan ons verstrekte persoonsgegevens terug te geven in een standaardformaat, zodat je deze aan een andere verantwoordelijke kunt verstrekken. Wanneer dat mogelijk is, kan je ons ook verzoeken de persoonsgegevens direct aan de andere verantwoordelijke door te geven.

Als je gebruik wil maken van het recht op gegevensoverdraagbaarheid, neem je contact met ons op via de bovengenoemde contactgegevens.

Mijn vraag staat niet genoemd

Voor overige vragen over gegevensbescherming kun je onze gegevensbeschermingsfunctionaris contacteren via dpo@amsterdam.msf.org. Je kunt hem of haar ook per post bereiken: Artsen zonder Grenzen, functionaris voor gegevensbescherming, Plantage Middenlaan 14, 1018 DD in Amsterdam.

Klacht indienen bij de AP

Als je je zorgen maakt over de manier waarop jouw gegevens worden gebruikt of als je een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via de bovengenoemde contactgegevens. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens middels dit formulier.

Wanneer update Artsen zonder Grenzen deze Privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is voor het laatst geüpdatet op: 18-04-2024. We wijzigen deze privacyverklaring wanneer dat nodig is. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we jouw persoonlijke gegevens behandelen, maken we dit duidelijk op onze websites of nemen we rechtstreeks contact met je op.