Doneren

 • Hoe kan ik donateur worden?

  Hoe kan ik donateur worden?

  Wij zijn altijd op zoek naar mensen die ons werk willen steunen. Alleen dankzij hun bijdrage kunnen wij op een onafhankelijke manier hulp verlenen en snel reageren op noodsituaties. Jouw steun is even waardevol als die van onze veldmedewerkers – zonder zou ons werk onmogelijk zijn. Tegelijk is jouw gift een teken van solidariteit met de mensen die wij helpen. Wij respecteren en waarderen iedere bijdrage. Jouw gegevens worden dan ook nooit aan derden verstrekt. Wij zullen ook niet voortdurend om jouw aandacht vragen. Als u ons steunt, ontvang je drie keer per jaar ons AzG Magazine. Of je kunt kiezen voor de nieuwsbrief. Dan ontvang je onze maandelijkse e-mails en de digitale versie van het magazine. Je kunt je aanmelden als donateur via het online formulier. Je kunt ons ook steunen met een actie. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via onze gratis donateurslijn 0800-0102 of door een e-mail te sturen naar info@amsterdam.msf.org.

 • Rekeningnummers

  Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

  Wil je je rekeningnummer wijzigen? Ga naar het online wijzigingsformulier.

  Op welk rekeningnummer kan ik een gift aan Artsen zonder Grenzen overmaken?

  Je kunt je gift overmaken op IBAN nummer: NL13INGB0000004054 ten name van Artsen zonder Grenzen te Amsterdam. Dit kun je via jouw eigen bank regelen, of online op onze website via een beveiligde verbinding.

 • Overige donatievragen

  Ik ben al donateur, maar toch krijg ik een brief met de vraag donateur te worden. Hoe kan dat?

  Wij sturen een aantal malen per jaar een wervingsbrief naar personen die nog geen donateur zijn. Als je als donateur onlangs zo’n brief hebt ontvangen, dan onze excuses hiervoor. Helaas is niet volledig te voorkomen dat zoiets gebeurt. Hoewel de nieuw te mailen adressen door een programma worden ontdubbeld tegen ons eigen donateursbestand, komt het soms voor dat het adres van een donateur niet herkend wordt omdat de persoonsgegevens enigszins afwijken. Zo kan het gebeuren dat je als donateur toch wordt benaderd.

  Ik ben gebeld met de vraag of ik mijn donatie wil verhogen. Is wat ik nu geef niet genoeg?

  Uiteraard zijn wij heel blij met elke donatie die wij ontvangen. Het is niet onze bedoeling geweest om de indruk te wekken dat wij niet dankbaar zijn voor je gift. Er zijn echter donateurs die het na verloop van tijd geen probleem vinden om hun donatie te verhogen. Als je dit niet wilt, dan kun je dit aan ons doorgeven via ons reactieformulier zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

  Treedt Artsen zonder Grenzen ook op als sponsor?

  Nee. Artsen zonder Grenzen doet niet aan sponsoring en biedt geen (financiële) steun aan initiatieven van derden. Dit omdat onze hulpprogramma’s tot doel hebben de slachtoffers van conflicten, rampen, epidemieën en oorlogssituaties te helpen overleven. Dit gebeurt door directe, basale medische zorg. Als uitvoerende organisatie werft Artsen zonder Grenzen haar eigen fondsen. Wellicht kun je je voor jouw initiatief wenden tot het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking of particuliere instellingen.

  Kan ik goederen doneren aan Artsen zonder Grenzen? (bv. oude medicijnen, verbandmateriaal, kleding, speelgoed)

  Helaas kunnen wij niet ingaan op aanbiedingen van goederen. Artsen zonder Grenzen is een medische noodhulporganisatie die snel en doeltreffend hulp verleent. Dit kan alleen maar als de benodigde materialen volledig in orde zijn en onze medewerkers precies weten hoe ze deze materialen kunnen inzetten. Artsen zonder Grenzen maakt daarom zoveel mogelijk gebruik van gestandaardiseerde materialen die in grote partijen aangekocht worden, zodat de kosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Maar het feit dat je aan Artsen zonder Grenzen denkt, stellen wij uiteraard zeer op prijs.

  Werft Artsen zonder Grenzen ook nieuwe donateurs per telefoon?

  Ja. Artsen zonder Grenzen is voor haar financiën in hoge mate afhankelijk van de structurele steun van de Nederlandse bevolking. Daarom proberen wij via verschillende kanalen, waaronder via de telefoon, te werven.

  Is het toegestaan om een telefonische machtiging te vragen?

  Ja. Omdat wij voldoen aan de strenge eisen met betrekking tot de fondsenwerving is het ons wettelijk toegestaan om mensen telefonisch te benaderen en eventuele machtigingen te innen op een specifiek daarvoor bestemde rekening. Iedere donateur dient wel binnen zeven dagen een schriftelijke bevestiging te ontvangen van de gemaakte afspraken. De gesprekken worden voor ons uitgevoerd door een telemarketingbureau. Zij gebruiken daarbij één van de volgende telefoonnummers: 020-2134133, 020-2134143, 020-8900618 en 020-2050952.

  Hoe komen jullie aan mijn telefoonnummer?

  Wij bellen alleen mensen die ons recent (of langer geleden) hebben gesteund. Waarschijnlijk hebben we bij het doen van de gift jouw telefoonnummer gekregen. Het kan ook zijn dat we alleen jouw adresgegevens hebben ontvangen en jouw telefoonnummer via externe adressenbestanden daarbij hebben gematcht.

  Werft Artsen zonder Grenzen ook nieuwe donateurs via teams op straat of via een deur-aan-deur werving?

  Ja. Voor ons is dit een van de manieren om steun te krijgen van het Nederlandse publiek en onze achterban te vergroten. Je kunt de teams tegenkomen in heel Nederland.

  Collecteert Artsen zonder Grenzen ook?

  Nee, Artsen zonder Grenzen werft geen contant geld via collectebussen op straat. Wij werven wel nieuwe donateurs op straat en gaan van deur tot deur. Onze straat- en deur-tot-deurwervers zijn herkenbaar aan hun kleding en moeten zich altijd als zodanig kunnen identificeren met een speciale pas. Zij vragen nooit direct om geld; zij noteren alleen de gegevens van personen die donateur willen worden op een (online) aanmeldingsformulier. Zij werven structurele donateurs om de continuïteit van ons werk te garanderen. Dankzij de bijdragen van onze donateurs kunnen wij slachtoffers van oorlog, conflicten en rampen blijven helpen. Omdat wij op vaste fondsen kunnen rekenen, kunnen wij direct in actie komen als onze hulp ergens ter wereld acuut nodig is, in plaats van te wachten tot we genoeg geld hebben ingezameld. Als je iemand uit naam van Artsen zonder Grenzen op straat ziet collecteren, neem dan direct contact op met de politie via noodnummer 112.

 • Nalaten

  Ik wil meer weten over nalaten aan Artsen zonder Grenzen, hebben jullie hier informatie over?

  Jazeker. We hebben een speciaal tijdschrift samengesteld over hulp en nalatenschappen. In dit magazine leest u inspirerende verhalen over onze hulpprojecten en de mogelijkheden om ons werk met uw nalatenschap te ondersteunen. Vraag het magazine online aan of per post. Daarnaast hebben we een brochure, vraag deze aan via het contactformulier.

 • Doneren met belastingvoordeel

  Waar vind ik informatie over periodiek schenken?

  Informatie over periodiek schenken vind je hier.

  Wat is het minimale jaarbedrag voor een periodieke schenkingsovereenkomst?

  Het minimale jaarbedrag voor een periodieke schenkingsovereenkomst bedraagt € 50. Dit betekent dat je een overeenkomst afsluit voor een totaalbedrag van minimaal € 250 gespreid over vijf jaar.

  Hoe verloopt de incassering als ik een periodieke schenking afsluit gedurende het jaar?

  Als je een periodieke schenkingsovereenkomst afsluit, dan wordt het nog te incasseren bedrag verdeeld over de rest van het huidige jaar op basis van de door jou gekozen termijn. Als je bijvoorbeeld in augustus een periodieke schenkingsovereenkomst voor € 360 per jaar afsluit en je wilt per maand laten incasseren, dan zal de resterende 4 maanden € 90 per maand worden geïncasseerd. Het daarop volgende jaar zal het bedrag worden aangepast tot € 30 per maand.

  Wat is de looptijd van de periodieke schenkingsovereenkomst?

  Als je een periodieke schenkingsovereenkomst afsluit geef je aan dat je Artsen zonder Grenzen structureel wilt steunen. De overeenkomst heeft daarom een minimale duur van vijf jaar. Indien je geen einddatum aangeeft op de periodieke schenkingsovereenkomst wordt deze geregistreerd als een overeenkomst van onbepaalde tijd, en is de overeenkomst na het verstrijken van deze vijf jaar jaarlijks opzegbaar.

  Tellen eerdere donaties aan Artsen zonder Grenzen mee voor het jaarbedrag van de periodieke schenkingsovereenkomst?

  Alle donaties die je aan Artsen zonder Grenzen hebt gedaan vóór het passeren van de periodieke schenkingsovereenkomst staan los van het door jou in de overeenkomst afgesloten jaarbedrag. Ze tellen dus niet mee voor het voldoen van het jaarbedrag.

  Wanneer moet het jaarbedrag van de periodieke schenkingsovereenkomst voldaan zijn?

  Als je een periodieke schenkingsovereenkomst afsluit, dan dien je het jaarbedrag over te maken voor 31 december van dat kalenderjaar. Maak je bijvoorbeeld het jaarbedrag voor 2019 over in januari 2020, dan kun je dit bedrag niet aftrekken bij de belastingaangifte voor 2019.

  Wat is de betaalwijze voor de periodieke schenkingsovereenkomst?

  De periodieke schenkingsovereenkomst geeft je de mogelijkheid om een automatische incasso af te geven. Indien je zelf handmatig wenst te betalen dan kun je dit veld overslaan.

Iets wijzigen

 • (Adres)wijziging doorgeven

  Waar kan ik een adreswijziging doorgeven?

  Een adreswijziging kun je doorgeven via een online formulier. Mocht je al eerder een adreswijziging hebben doorgegeven, maar toch nog post op het oude adres hebben ontvangen, dan kon jouw wijziging niet meer op tijd verwerkt worden en heeft deze de selectie van de adressen voor de nieuwe verzending gekruist. Mocht dit een tweede keer voorkomen, neem dan contact met ons op: 0800-0102 (gratis). Wij kunnen voor je nagaan of de adreswijziging goed is doorgekomen.

  Kan ik het AzG Magazine minder vaak of niet ontvangen?

  Ja, dat is mogelijk. Het AzG Magazine wordt 3 keer per jaar verstuurd. Wil je liever 1 keer per jaar post van ons ontvangen, vraag dan het jaaroverzicht aan door een e-mail naar ons te sturen via info@amsterdam.msf.org of geef dit telefonisch aan ons door op: 0800-0102.

  Er is een fout gemaakt bij het afsluiten van de machtiging. Hoe kan ik dit wijzigen?

  Ten eerste onze excuses voor de gemaakte fout. Je kunt ons reactieformulier invullen of gratis bellen met 0800-0102. Wij zorgen ervoor dat de fout zo spoedig mogelijk wordt hersteld.

 • Rekeningnummer wijzigen

  Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

  Wil je je rekeningnummer wijzigen? Ga naar het online wijzigingsformulier.

 • Afmelden/ opzeggen

  Ik heb een klacht over een van uw fondsenwervende activiteiten. Waar kan ik terecht?

  Hartelijk dank dat je de moeite neemt om ons hiervan op de hoogte te stellen. Door jouw reactie kunnen wij onze service en activiteiten verbeteren. Je kunt ons speciale klachtenformulier invullen of gratis bellen met 0800-0102.

  Hoe kan ik me afmelden voor ongewenste post?

  Indien je geen post van ons wenst te ontvangen kun je een e-mail sturen naar info@amsterdam.msf.org of bellen met naar onze gratis donateurslijn 0800-0102.

  Kan ik me afmelden voor ongewenste telefonische benadering?

  Ja. Als je niet ongewenst gebeld wilt worden dan kun je een e-mail sturen naar info@amsterdam.msf.org of bellen met naar onze gratis donateurslijn 0800-0102.

  Ik ben op mijn besluit teruggekomen en wil mijn donateurschap per direct opzeggen. Hoe regel ik dat?

  Mede dankzij jouw bijdrage kunnen onze hulpverleners onmiddellijk in actie te komen als mensen in nood verkeren: binnen 48 uur kunnen onze eigen teams ter plaatse zijn en levensreddende hulp bieden. Wij hopen natuurlijk dat je ons wilt blijven steunen en daarmee ons werk ook in de toekomst mogelijk maakt. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid om je bijdrage te verlagen. Klik hier om je donatie te verlagen. Alvast bedankt dat je ons wilt blijven steunen! Wil je je donateurschap nog steeds helemaal opzeggen? Neem dan telefonisch contact met ons op via onze gratis donateurslijn: 0800-0102 of klik hier om online op te zeggen.

Bij ons werken

Overige vragen