Speciaal IBAN-rekeningnummer voor acties Artsen zonder Grenzen

Ingezamelde bedragen kun je overmaken op IBAN-rekeningnummer NL61ABNA0242525555 (BIC ABNANL2A) t.n.v. Artsen zonder Grenzen te Amsterdam. Vergeet niet de naam van je actie te vermelden.

Speciaal IBAN-rekeningnummer voor giften aan Baby zonder Grenzen

Giften van familie en vrienden aan je actie voor Baby zonder Grenzen kunnen worden overgemaakt op ons IBAN-rekeningnummer NL61ABNA0242525555 (BIC ABNANL2A) t.n.v. Artsen zonder Grenzen te Amsterdam, o.v.v. BABY + de naam van je baby.

Speciaal IBAN-rekeningnummer voor periodieke schenkingsovereenkomst

NL57ABNA0243064462

Speciaal IBAN-rekeningnummer voor bedrijven

NL06ABNA0243439024

Speciaal IBAN-rekeningnummer voor iDeal betalingen

NL36ABNA0243078226

Je kunt ook een bijdrage doen via ons online donatieformulier.

Hartelijk dank voor je steun!