Waar gaat het geld dat jullie krijgen naartoe?

Er gaat zoveel mogelijk geld naar onze noodhulp. Van elke euro die wij uitgaven in 2023, ging € 0,84 direct naar noodhulp.

Hoe zorgen jullie ervoor dat het geld dat jullie van donateurs krijgen goed terecht komt?

Artsen zonder Grenzen werkt onafhankelijk. Wij bepalen zelf waar, aan wie en hoe wij onze hulp verlenen. De hulpprojecten worden uitgevoerd met onze eigen medewerkers en we kopen zelf medicijnen, materiaal en apparatuur in. Ook vervoer, transport en voorzieningen als elektriciteit en water regelen we zelf. Zo kunnen wij erop toezien dat het geld goed besteed wordt.

Wat verdient jullie directeur?

Onze algemeen directeur is contractueel in dienst bij Artsen zonder Grenzen UK. De salariskosten inclusief de bijdrage aan de UK National Insurance en de pensioenbijdragen worden doorbelast aan Artsen zonder Grenzen Nederland. Het totaal doorbelaste bedrag was in 2023 € 169.803. Dit is gebaseerd op een voltijd dienstverband voor het volledige jaar.

Het salaris van de algemeen directeur is gebaseerd op de zwaarte en complexiteit van de functie en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. In 2023 gaf onze algemeen directeur leiding aan een organisatie met meer dan 12.500 werknemers in ruim 30 landen en gebieden en was eindverantwoordelijk voor de veiligheid van al onze patiënten en werknemers.

Wat geven jullie uit aan overhead?

Overheadskosten zoals kosten voor huisvesting, kantoorvoorzieningen, verzekeringen en ICT vallen onder de post ‘Beheer en administratie’. In deze post zijn alle kosten opgenomen die nodig zijn voor het besturen en aansturen van de organisatie. In 2023 gaven we 2,7% van onze totale bestedingen uit aan beheer en administratie. Naast de kosten voor overhead vallen hier bijvoorbeeld de kosten van het werven van kantoorpersoneel, het voeren van de financiële administratie en juridische kosten onder.

Wat geven jullie uit aan fondsenwerving?

In 2023 gaven we 14,5% van de totale inkomsten uit fondsenwerving in Nederland uit aan het werven van fondsen. De norm van Artsen zonder Grenzen voor dit percentage is maximaal 20%.

onze teams buigen zich over een kind met ondervoeding in Kenia, de Hoorn van Afrika

Jaarverslag 2023

Meer inzicht over de financiële stromen binnen onze organisatie lees je in ons jaarverslag (Engelstalig).

Jaarverslag