Vragen

 • Vragen over onze uitgaven

  Wat verdient jullie directeur?

  Het bruto jaarsalaris van onze algemeen directeur Nelke Manders was in 2020 € 126.114 per jaar, inclusief vakantietoeslag. Zij gaf leiding aan een organisatie met meer dan 10.500 werknemers in ruim 30 landen en gebieden en was eindverantwoordelijk voor de veiligheid van al onze patiënten en werknemers. Dit salaris is gebaseerd op de zwaarte en complexiteit van de functie en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.

  Artsen zonder Grenzen gebruikt de ‘Regeling beloning van directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht’ van Goede Doelen Nederland als referentiekader.

  Waar gaat het geld dat jullie krijgen naartoe?

  Er gaat zoveel mogelijk geld naar noodhulp. Van elke euro die wij uitgaven in 2020, ging € 0,85 direct naar noodhulp.

  Hoe zorgen jullie ervoor dat het geld dat jullie van donateurs krijgen goed terecht komt?

  Artsen zonder Grenzen werkt onafhankelijk. Wij bepalen zelf waar, aan wie en hoe wij onze hulp verlenen. Wij voeren zelfstandig, met ons eigen personeel, onze hulpprojecten uit, kopen zelf onze medicijnen, materiaal en apparatuur in, regelen vervoer en transport, zorgen voor de voorzieningen voor bijvoorbeeld elektriciteit en water. We bepalen zelf onze medische activiteiten en stellen onze eigen richtlijnen op. Zo zorgen wij ervoor dat het geld op de juiste plaats terecht komt.

  Wat geven jullie uit aan overhead?

  In 2020 gaven we 2,7% van onze totale bestedingen uit aan kosten voor overhead (automatisering, huur van het kantoor, algemene verzekeringen, overige kantoorvoorzieningen, kosten van afschrijvingen) en voor management en administratie.

  Wat geven jullie uit aan fondsenwerving?

  In 2020 gaven we 14,7% van de totale inkomsten uit fondsenwerving in Nederland uit aan het werven van fondsen. De norm van Artsen zonder Grenzen voor dit percentage is maximaal 20%.

 • Vragen over onze inkomsten

  Hoe komen jullie aan jullie geld?

  Het overgrote deel van de hulpprojecten van Artsen zonder Grenzen wordt betaald met donaties van het publiek. Daarnaast is de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij een belangrijke bron van inkomsten. Een enkele keer krijgen we geld voor specifieke projecten van diverse nationale overheden.

  Krijgt Artsen zonder Grenzen geld van de overheid?

  In verband met de vluchtelingendeal tussen de Europese Unie (EU) neemt Artsen zonder Grenzen wereldwijd geen hulpgelden meer aan van EU-lidstaten, waaronder Nederland en van Noorwegen, dat geen EU-lidstaat is, maar wel het EU-vluchtelingenbeleid steunt. Wel krijgt Artsen zonder Grenzen geld van het Global Fund, het fonds van de Verenigde Naties waaruit geld beschikbaar wordt gesteld voor de bestrijding van tuberculose, malaria en hiv/aids.

 • Overige vragen

  Is Artsen zonder Grenzen erkend door het CBF?

  Ja. De CBF-erkenning is ingesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF heeft zijn Keurmerk, dat tot 1 januari 2016 van kracht was, vervangen door de ‘CBF-erkenning’. Zie voor meer over de erkenning onze speciale pagina