Waar gaat het geld dat jullie krijgen naartoe?

Er gaat zoveel mogelijk geld naar onze noodhulp. Van elke euro die wij uitgaven in 2022, ging € 0,86 direct naar noodhulp.

Hoe zorgen jullie ervoor dat het geld dat jullie van donateurs krijgen goed terecht komt?

Artsen zonder Grenzen werkt onafhankelijk. Wij bepalen zelf waar, aan wie en hoe wij onze hulp verlenen. Wij voeren zelfstandig, met ons eigen personeel, onze hulpprojecten uit, kopen zelf onze medicijnen, materiaal en apparatuur in, regelen vervoer en transport, zorgen voor de voorzieningen voor bijvoorbeeld elektriciteit en water. We bepalen zelf onze medische activiteiten en stellen onze eigen richtlijnen op. Zo zorgen wij ervoor dat het geld op de juiste plaats terecht komt.

Wat verdient jullie directeur?

Het bruto jaarsalaris van onze algemeen directeur bedroeg in 2022 € 153.393, inclusief vakantietoeslag. In oktober 2022 werd de toenmalige algemeen directeur vervangen door onze huidige algemeen directeur. Het salaris is gebaseerd op de zwaarte en complexiteit van de functie en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. In 2022 gaf onze algemeen directeur leiding aan een organisatie met meer dan 11.000 werknemers in ruim 30 landen en gebieden en was eindverantwoordelijk voor de veiligheid van al onze patiënten en werknemers.

Wat geven jullie uit aan overhead?

Overheadskosten zoals kosten voor huisvesting, kantoorvoorzieningen, verzekeringen en ICT vallen onder de post ‘Beheer en administratie’. In deze post zijn alle kosten opgenomen die nodig zijn voor het besturen en aansturen van de organisatie. In 2022 gaven we 2,6% van onze totale bestedingen uit aan beheer en administratie. Naast de kosten voor overhead vallen hier bijvoorbeeld de kosten van het werven van kantoorpersoneel, het voeren van de financiële administratie en juridische kosten onder.

Wat geven jullie uit aan fondsenwerving?

In 2022 gaven we 13,7% van de totale inkomsten uit fondsenwerving in Nederland uit aan het werven van fondsen. De norm van Artsen zonder Grenzen voor dit percentage is maximaal 20%.

onze teams buigen zich over een kind met ondervoeding in Kenia, de Hoorn van Afrika

Wat hebben wij bereikt in 2022?

Meer inzicht over de financiële stromen binnen onze organisatie lees je in ons jaarverslag.

Jaarverslag en jaarrekening