Frank van Leeuwen

Frank Theunissen

Contactpersoon

Vragen over nalaten of uw testament

 • Wat is een testament?

  Wat is een testament?

  Een testament is een persoonlijk document waarin u vastlegt wat er na uw dood met uw nalatenschap moet gebeuren. Het kan hier gaan om goederen of geld, maar het kan ook over uw dieren gaan. Om een testament te kunnen maken moet u 16 jaar oud zijn en handelingsbekwaam, d.w.z. dat u goed moet begrijpen wat u vast laat leggen.

 • Waarom zou ik een testament moeten maken?

  Waarom zou ik een testament moeten maken?

  Als u overlijdt en u heeft geen testament dan heeft u geen invloed op de afwikkeling van uw nalatenschap. Na uw overlijden wordt deze dan volgens de wet afgehandeld en kunt u dus niet beslissen aan wie u bepaalde zaken na wilt laten. Als u wensen heeft die buiten deze standaardafwikkeling vallen, worden deze dus niet uitgevoerd.

 • Wat kost een testament?

  Wat kost een testament?

  Een notaris mag in Nederland zelf bepalen wat een testament kost. Dit betekent dat hetzelfde testament bij de ene notaris duurder kan zijn dan bij de andere. Belangrijk dus om goed te uit te zoeken wat de tarieven van uw notaris zijn.

  Daarnaast is ook de complexiteit van het testament maatgevend voor de prijs. Hoe meer tijd de notaris nodig heeft om uw persoonlijke situatie te beschrijven, hoe hoger de prijs. Een eenvoudig testament, opgetekend door uw notaris, vindt u al voor prijzen tussen de 200 en 300 euro.

  Tegenwoordig is het ook mogelijk om online een testament te maken. U vult op internet een vragen-en wensenlijst in. Vervolgens tekent u het testament bij de notaris.

  U heeft al een online testament voor minder dan 200 euro. Nadeel is dat er online minder mogelijkheden hebt om het testament op uw eigen wensen aan te laten sluiten. U kunt bijvoorbeeld bij nunotariaat.nl een online testament opmaken.

 • Hoe werkt nalaten aan Artsen zonder Grenzen?

  Hoe werkt nalaten aan Artsen zonder Grenzen?

  Door uw wensen vast te leggen in een testament houdt u zelf in de hand hoe uw erfenis verdeeld wordt. U kunt Artsen zonder Grenzen bijvoorbeeld een geldbedrag nalaten of een percentage van uw bezit toewijzen. De notaris kan u daarbij adviseren, en stelt ook het uiteindelijke testament op. Uiteraard bent u altijd vrij om uw testament in de toekomst te wijzigen zonder dat u ons enige toelichting hoeft te geven. U zit er niet aan vast!

 • Moet ik belasting betalen over mijn erfenis?

  Moet ik belasting betalen over mijn erfenis?

  Nee, Artsen zonder Grenzen is een ANBI-instelling. Dit houdt in dat over uw nalatenschap aan Artsen zonder Grenzen geen erfbelasting hoeft te worden betaald. Uw nalatenschap kan volledig aan ons werk worden besteed.

 • Verandert mijn testament uit 1998 automatisch mee met wetswijzigingen?

  Verandert mijn testament uit 1998 automatisch mee met wetswijzigingen?

  In 2001, 2003 en in 2010 zijn er verschillende wetswijzigingen geweest. Dit betekent dat er nieuwe mogelijkheden zijn bijgekomen, maar ook dat bepalingen uit uw oudere testament misschien bijgesteld moeten worden.

  Is uw oude testament nog wel geldig? Ja, het testament blijft gewoon geldig, maar kan door de wetswijzigingen anders uitpakken dan door u bedoeld bij het opmaken ervan. Een check van uw testament voert de notaris graag uit en is vaak nog gratis ook.

Vragen over codicil

 • Wat is een codicil?

  Wat is een codicil?

  Een codicil heet ook wel wilsbeschikking. Het is een handgeschreven document met datum en handtekening. Hierin regelt de ondertekenaar zonder tussenkomst van de notaris de bestemming van zaken met een emotionele waarde, zoals kunst en sieraden. In het codicil kunt u precies opschrijven welk stuk naar welk familielid of vriend gaat.

 • Is een codicil net zo rechtsgeldig als een testament?

  Is een codicil net zo rechtsgeldig als een testament?

  Een codicil – een handgeschreven document, met datum en handtekening – is net zo rechtsgeldig als een testament. U kunt erin vastleggen welke (kleinere) spullen u aan wie wilt nalaten. Maar geldbedragen toekennen of erfgenamen aanwijzen kan niet. Daar is een testament voor nodig. Daarnaast kan een codicil kwijtraken, omdat het niet bij de notaris is vastgelegd. Een testament is dus ook veiliger.

 • Kan ik een codicil gewoon thuis bewaren?

  Kan ik een codicil gewoon thuis bewaren?

  Uw kunt uw codicil gewoon thuis bewaren. Dan kunt u er makkelijk nog wijzigingen in aanbrengen, een nieuw codicil is snel geschreven. Groot nadeel van thuis bewaren is dat u niet zeker weet of het gevonden wordt. Ook bestaat het gevaar dat uw codicil wordt weggemaakt door iemand die niet blij is met uw laatste wens. Uw codicil bij uw testament voegen op het notariskantoor is vanuit dit perspectief een veiligere optie.

Nalaten aan uw erfgenamen en Artsen zonder Grenzen

 • Mijn kinderen/geliefden zijn mijn erfgenamen. Kan ik ook iets voor Artsen zonder Grenzen doen?

  Mijn kinderen/geliefden zijn mijn erfgenamen. Kan ik ook iets voor Artsen zonder Grenzen doen?

  Jazeker, dat kan. U kunt in uw testament een legaat opnemen voor een organisatie naar uw keuze, zoals een goed doel. Uw erfgenamen zijn verplicht om uw wensen m.b.t. legaten uit te voeren, ook al wordt het erfdeel lager. Bij de afwikkeling van de nalatenschap komen de legaten als laatsten aan de beurt. Eerst moeten alle kosten zoals begrafeniskosten, en de kosten van de executele voldaan zijn. Een legaat is daarom vaak pas enige tijd na overlijden opeisbaar.

  Wanneer er na afwikkeling van de kosten niet genoeg geld meer over is, dan worden de legaten naar evenredigheid verminderd. U kunt er uiteraard voor kiezen om een percentage van uw bezit als legaat op te nemen en niet een vaststaand bedrag (bijvoorbeeld 1% van uw bezit).

  We raden u altijd aan dit ook met de kinderen te bespreken. Tips om dit bespreekbaar te maken vindt u op toegift.nl.

 • Kan ik nalaten aan mijn kinderen/geliefden én aan een goed doel?

  Kan ik nalaten aan mijn kinderen/geliefden én aan een goed doel?

  Veel van onze donateurs willen zelf bepalen hoe hun nalatenschap wordt verdeeld. Het geeft hen een rustig gevoel om hun wensen in een testament vast te leggen. Voor ouders is het meestal vanzelfsprekend dat hun kinderen erfgenaam zijn.

  Maar ook Artsen zonder Grenzen wordt met regelmaat opgenomen in het testament. Ook door mensen met kinderen. Vaak wordt er dan gekozen voor een legaat, bijvoorbeeld 1% van het bezit. Met een legaat laat u een goed, bedrag of deel van het vermogen na aan een zogeheten legataris. De waarde van het legaat wordt dan van de erfenis afgetrokken, vóórdat deze wordt verdeeld onder de erfgenamen. De legataris is zelf dus geen erfgenaam, dat zijn de kinderen.

 • Wat is een legaat?

  Wat is een legaat?

  Met een legaat laat u een goed, bedrag of deel van het vermogen na aan een zogeheten legataris. De waarde van het legaat wordt dan van de erfenis afgetrokken, vóórdat deze wordt verdeeld onder de erfgenamen. De legataris is zelf dus geen erfgenaam.

 • Is er een minimumbedrag voor een legaat?

  Is er een minimumbedrag voor een legaat?

  Veel mensen denken dat de bedragen uit legaten die wij mogen ontvangen altijd hoog zijn. Er is echter geen minimumhoogte voor het bedrag dat u wilt nalaten. Ook met kleinere bedragen veel kunnen doen. Wist u dat wij met 750 euro drieduizend kinderen kunnen vaccineren tegen mazelen? Een ziekte waardoor elke dag honderden kinderen sterven? Voor deze kinderen wordt uw gift een bijzondere gift.

 • Kan Artsen zonder Grenzen als executeur optreden?

  Kan Artsen zonder Grenzen als executeur optreden?

  In bijna alle gevallen is de executeur van een nalatenschap een familielid, goede vriend of notaris. Heel soms vragen mensen ons als executeur op te treden. Dat doen wij echter alleen in specifieke gevallen en onder bepaalde voorwaarden: neemt u hiervoor a.u.b. contact op met Frank Theunissen of Fiona Hoogveld.

  Als wij het executeurschap aanvaarden, spreken we van tevoren allerlei praktische zaken door om onze taak als executeur goed te vervullen. Ook zijn wij helder en duidelijk: Artsen zonder Grenzen heeft als executeur de eindcontrole en -verantwoordelijkheid over de afwikkeling van de nalatenschap, maar diverse taken besteden we uit aan professionals (bijvoorbeeld een uitvaartonderneming, lokale makelaar en een inboedelexpert).

Meer informatie over nalaten en gift in testament