Frank van Leeuwen

Frank Theunissen

Contactpersoon

Vragen over nalaten of uw testament

 • Ik ben executeur. Hoe kom ik met Artsen zonder Grenzen in contact?

  Ik ben executeur van een nalatenschap. Hoe kom ik met Artsen zonder Grenzen in contact?

  Voor al uw vragen over bijvoorbeeld legaten, erfstellingen en afhandeling verwijzen wij u graag naar nalaten@amsterdam.msf.org

  U krijgt dan snel antwoord.

 • Wat is een testament?

  Wat is een testament?

  Een testament is een persoonlijk document waarin u vastlegt wat er na uw dood met uw nalatenschap moet gebeuren. Het kan hier gaan om geld of goederen, zoals een huis. Om een testament te kunnen maken moet u minimaal 16 jaar oud zijn en handelingsbekwaam, d.w.z. dat u goed moet begrijpen wat u vast laat leggen. Een testament laat u opmaken bij de notaris.

 • Waarom zou ik een testament maken?

  Waarom zou ik een testament moeten maken?

  Met een testament kunt u zelf bepalen wie straks uw geld en goederen krijgen. Zonder testament wordt uw nalatenschap volgens de wet verdeeld. Ook kunt u met een testament mogelijk besparen op de erfbelasting.

 • Wat kost een testament?

  Wat kost een testament?

  Een notaris mag in Nederland zelf bepalen wat een testament kost. Dit betekent dat hetzelfde testament bij de ene notaris duurder kan zijn dan bij de andere. Belangrijk dus om goed te uit te zoeken wat de tarieven van uw notaris zijn. Daarnaast is de complexiteit van het testament maatgevend voor de prijs. Hoe meer tijd de notaris nodig heeft om uw persoonlijke situatie te beschrijven, hoe hoger de prijs. Een eenvoudig testament krijgt u bij de notaris voor prijzen tussen de 200 en 300 euro.

  Tegenwoordig is het ook mogelijk om online een testament te maken.  U vult op internet een vragen- en wensenlijst in. Vervolgens tekent u het testament bij de notaris. U heeft al een online testament voor minder dan 200 euro. Nadeel is dat er online minder mogelijkheden hebt om het testament op uw specifieke wensen aan te laten sluiten. U kunt bijvoorbeeld bij nunotariaat.nl een online testament opmaken.

 • Hoe werkt nalaten aan Artsen zonder Grenzen?

  Hoe werkt nalaten aan Artsen zonder Grenzen?

  Door uw wensen vast te leggen in een testament heeft u zelf in de hand hoe uw erfenis verdeeld wordt. U kunt Artsen zonder Grenzen benoemen als erfgenaam. Dan is Artsen zonder Grenzen partij bij de uitvoering van uw nalatenschap. U kunt ook een legaat opnemen. Dit is bijvoorbeeld een geldbedrag of een percentage van uw bezit, maar kan ook een goed zijn. Bijvoorbeeld een huis. De notaris kan u hierbij adviseren, en stelt ook het testament op. Het staat u vrij om uw testament in de toekomst te wijzigen. U hoeft ons niet te informeren over deze wijziging. U zit nergens aan vast.

 • Moet ik belasting betalen over mijn erfenis?

  Als ik nalaat aan Artsen zonder Grenzen, moet er dan nog belasting worden betaald over mijn erfenis?

  Nee, Artsen zonder Grenzen is een ANBI-instelling. Dit houdt in dat over uw nalatenschap geen erfbelasting hoeft te worden betaald. Uw nalatenschap kan volledig aan ons werk worden besteed.

 • Verandert mijn testament uit 1998 automatisch mee met wetswijzigingen?

  Verandert mijn testament uit 1998 automatisch mee met wetswijzigingen?

  In 2001, 2003 en in 2010 zijn er verschillende wetswijzigingen geweest. Dit betekent dat bepalingen uit uw oudere testament misschien bijgesteld moeten worden. Uw oude testament blijft gewoon geldig, maar kan door de wetswijzigingen anders uitpakken dan door u bedoeld was. De notaris voert graag een check van uw testament uit. Dit is vaak gratis. Neem hiervoor contact op met uw notaris.

Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes.

Vraag het Lifeline magazine aan

In het nieuwe Lifeline magazine leest u over onze medische en humanitaire hulp en de mogelijkheden om dit met een nalatenschap te ondersteunen. Lees bijvoorbeeld het inspirerende verhaal van onze arts Rodnie Senat-Delva uit Haïti. Zij was de afgelopen 10 jaar werkzaam in crisisgebieden als Haïti, Burundi en Afghanistan. Lees dit allemaal en meer in het gratis Lifeline Magazine.

Lifeline aanvragen

Vragen over codicil

 • Wat is een codicil?

  Wat is een codicil?

  Een codicil heet ook wel een wilsbeschikking. Het is een handgeschreven document met datum en handtekening. Hierin regelt de ondertekenaar zonder tussenkomst van de notaris de bestemming van zaken met een emotionele waarde, zoals kunst en sieraden. In het codicil kunt u precies opschrijven welk stuk naar welk familielid of vriend gaat.

 • Is een codicil net zo rechtsgeldig als een testament?

  Is een codicil net zo rechtsgeldig als een testament?

  Een codicil – een handgeschreven document, met datum en handtekening – is net zo rechtsgeldig als een testament. U kunt erin vastleggen welke (kleinere) spullen u aan wie wilt nalaten. Maar geldbedragen toekennen of erfgenamen aanwijzen kan niet. Ook hele kostbare zaken of verzamelingen mag u niet in een codicil zetten, dit is in veel gevallen niet rechtsgeldig. Daar is een testament voor nodig. Nadeel van een codicil is dat het kan kwijtraken, omdat het niet bij de notaris is vastgelegd. Een testament is veiliger. Het is geregistreerd in het testament register, zodat bij overlijden bekend wordt dat er een testament is en waar dat ligt.

 • Kan ik een codicil gewoon thuis bewaren?

  Kan ik een codicil gewoon thuis bewaren?

  Uw kunt uw codicil gewoon thuis bewaren. Dan kunt er makkelijk wijzigingen in aanbrengen, een nieuw codicil is snel geschreven. Groot nadeel van thuis bewaren is dat u niet zeker weet of het gevonden wordt. Ook bestaat het gevaar dat uw codicil wordt weggemaakt door iemand die niet blij is met uw laatste wens. Uw codicil bij uw testament voegen op het notariskantoor is vanuit dit perspectief een veiligere optie.

Mevrouw van der Kolk

'Ik heb Artsen zonder Grenzen opgenomen in mijn testament. Ik bewonder de mensen die zich belangeloos inzetten voor mensen elders. Daar heb ik veel respect voor.'

Ati van der Kolk

Nalaten aan uw erfgenamen en Artsen zonder Grenzen

 • Mijn kinderen/geliefden zijn mijn erfgenamen. Kan ik ook iets voor Artsen zonder Grenzen doen?

  Mijn kinderen/geliefden zijn mijn erfgenamen. Kan ik ook iets voor Artsen zonder Grenzen doen?

  Jazeker, dat kan. U kunt in uw testament een legaat opnemen voor Artsen zonder Grenzen, bijvoorbeeld 1% van uw bezit. We raden u altijd aan dit ook met de kinderen te bespreken. Tips om dit bespreekbaar te maken vindt u op toegift.nl.

 • Kan ik nalaten aan mijn kinderen/geliefden én aan een goed doel?

  Kan ik nalaten aan mijn kinderen/geliefden én aan een goed doel?

  Veel van onze donateurs willen zelf bepalen hoe hun nalatenschap wordt verdeeld. Het geeft hen een rustig gevoel om hun wensen in een testament vast te leggen. Voor ouders is het meestal vanzelfsprekend dat hun kinderen erfgenaam zijn.

  Artsen zonder Grenzen wordt met regelmaat opgenomen in het testament. Ook door mensen met kinderen. Vaak wordt er dan gekozen voor een legaat, bijvoorbeeld 1% van het bezit. Met een legaat laat u een goed, bedrag of deel van het vermogen na aan een zogeheten legataris. De waarde van het legaat wordt dan van de erfenis afgetrokken, vóórdat deze wordt verdeeld onder de erfgenamen. De legataris is zelf dus geen erfgenaam, dat zijn de kinderen.

 • Wat is een legaat?

  Wat is een legaat?

  Met een legaat laat u een goed, bedrag of deel van het vermogen na aan een zogeheten legataris. De waarde van het legaat wordt dan van de erfenis afgetrokken, vóórdat deze wordt verdeeld onder de erfgenamen. De legataris is zelf dus geen erfgenaam.

 • Is er een minimumbedrag voor een legaat?

  Is er een minimumbedrag voor een legaat?

  Veel mensen denken dat een legaat een hoog bedrag moet zijn. Er is echter geen wettelijk minimumbedrag vastgesteld. Ook met kleinere bedragen kunnen wij veel doen. Wist u dat wij met 750 euro drieduizend kinderen kunnen vaccineren tegen mazelen? Een ziekte waardoor elke dag honderden kinderen sterven.

 • Kan Artsen zonder Grenzen als executeur optreden?

  Kan Artsen zonder Grenzen als executeur optreden?

  In bijna alle gevallen is de executeur van een nalatenschap een familielid, goede vriend of notaris. Het komt voor dat mensen Artsen zonder Grenzen vragen als execteur op te treden. Dat kunnen wij alleen doen in specifieke gevallen en onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Frank Theunissen. Hij kan al uw vragen beantwoorden.

  Als wij het executeurschap aanvaarden, spreken we van tevoren allerlei praktische zaken door om onze taak als executeur goed te vervullen. Ook zijn wij helder en duidelijk: Artsen zonder Grenzen heeft als executeur de eindcontrole en -verantwoordelijkheid over de afwikkeling van de nalatenschap, maar diverse taken besteden we uit aan professionals (bijvoorbeeld een uitvaartonderneming, lokale makelaar en een inboedelexpert).