Stap 1: Keuze maken tussen een legaat of erfstelling

Als u Artsen zonder Grenzen als erfgenaam benoemt, laat u (een deel van) uw nalatenschap aan ons na. U kunt Artsen zonder Grenzen als een van uw erfgenamen benoemen. Dan wordt uw nalatenschap – na aftrek van kosten, schulden en legaten – verdeeld tussen Artsen zonder Grenzen en uw andere erfgenamen. U kunt er ook voor kiezen om Artsen zonder Grenzen als enig erfgenaam te benoemen. Dan gaat uw volledige nalatenschap – na aftrek van kosten, schulden en legaten – naar onze missie: medische noodhulp voor mensen in crisissituaties.

Wilt u een bepaald goed, bedrag of percentage van uw vermogen nalaten aan Artsen zonder Grenzen? Dan kunt u ervoor kiezen om ons als legataris te benoemen in uw testament. De waarde van het legaat dat u aan Artsen zonder Grenzen wilt nalaten, wordt dan van de erfenis afgetrokken vóórdat deze wordt verdeeld onder uw erfgenamen. In dit geval is Artsen zonder Grenzen dus géén erfgenaam en daarom niet betrokken bij de verdere afwikkeling van de erfenis. Er is geen wettelijk minimumbedrag vastgesteld voor een legaat.

Stap 2: Op zoek naar een notaris

Om een testament op te maken dient er altijd minimaal een bezoek worden gebracht aan een notaris. Het ondertekenen van een testament moet namelijk altijd in het bijzijn van een notaris. Op notaris.nl kunt u een notaris bij u in de buurt vinden en de tarieven bekijken.

Als u niet in staat bent om zelf een notaris te bezoeken door bijvoorbeeld ziekte of invaliditeit, kan een notaris op afspraak ook bij u thuis of in het ziekenhuis langskomen. Meestal rekent de notaris hier extra kosten voor.

Zodra u een geschikte notaris gevonden heeft, kunt u de eerste afspraak maken.

Stap 3: De eerste afspraak met de notaris

Tijdens de eerste afspraak met de notaris bespreekt u uw situatie en wensen. De notaris geeft u in de eerste afspraak advies en beschrijft uw wensen in juridische termen. Na dit gesprek ontvangt u per post een voorlopige versie van uw testament.

Testament zelf thuis opmaken? 

Regelt u alles liever thuis vanaf de computer? Op nunotariaat.nl kunt u zelf een testament maken. U vult online een vragen- en wensenlijst in. Vervolgens moet u uw opgemaakte testament nog wel tekenen bij de notaris. Nadeel van een online testament is dat u minder mogelijkheden heeft om het testament op uw specifieke wensen aan te laten sluiten. Mocht uw persoonlijke situatie te complex zijn voor een testament zonder advies van de notaris, dan geeft de website dit direct aan.

Welke gegevens heeft u nodig voor de notaris?

Als u wenst om Artsen zonder Grenzen op te nemen in uw nalatenschap, dient u de volgende gegevens mee te nemen bij uw bezoek aan de notaris. Deze zijn nodig voor het opnemen van Artsen zonder Grenzen in uw testament:

Vereniging Artsen zonder Grenzen (Médecins Sans Frontières, Nederland), gevestigd te Amsterdam, postadres: Postbus 10014, 1001 EA Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer: 41215974.

Stap 4: De handtekening

Nadat u uw voorlopige testament thuis heeft ontvangen en deze hebt doorgelezen, maakt u een tweede afspraak met de notaris. Tijdens de tweede afspraak neemt de notaris het testament met u door en controleert of u de gevolgen van uw testament begrijpt. Als dat zo is, zetten u en de notaris een handtekening. Na het plaatsen van deze handtekeningen is uw testament rechtsgeldig. De notaris schrijft uw testament in het Centraal Testamentenregister en bewaart uw getekende testament in een kluis op het notariskantoor. U ontvangt zelf een kopie van uw testament.

  • Heeft u Artsen zonder Grenzen opgenomen in uw testament?

    Hartelijk dank! Wij vinden het heel bijzonder dat u op deze speciale wijze bijdraagt aan medische hulp aan mensen in nood. Wij zouden u graag persoonlijk willen bedanken en informeren over activiteiten van Artsen zonder Grenzen. Wilt u ons op de hoogte brengen?

    Laat het ons weten
Frank van Leeuwen

Frank Theunissen

Relatiemanager

Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Onze relatiemanager Frank gaat graag met u in gesprek.

Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes.

Arnout Crankien

Notarieel jurist

Bent u executeur of bezig met de afwikkeling van een nalatenschap? Onze notarieel jurist Arnout helpt u graag.