Gebrek

Samen met de Irakese medische autoriteiten werken we aan het weer opstarten van de ziekenhuiszorg in het gebied. In Sinjar is er vooral gebrek aan voorzieningen voor spoedeisende hulp, verloskunde en kindergeneeskunde.

Toegang

‘De toegang tot medische zorg is sterk verminderd doordat de medische voorzieningen ernstig zijn beschadigd, veel medisch personeel is gevlucht en het in delen van het district onveilig blijft’, zegt onze projectcoördinator Morris Ramnaps.

Spoedeisende hulp

We ondersteunen sinds juli 2018 het ziekenhuis van Sinuni, waarbij we ons richten op het herstellen van de afdeling spoedeisende hulp. Daaronder valt ook een ambulancedienst om mensen te kunnen transporteren voor verdere zorg elders, en de enige afdeling verloskunde met een operatiekamer in het gebied.

Psychologische hulp

Eind dit jaar gaat ons project voor psychosociale zorg van start, vanwege de grote behoefte aan psychologische hulp voor trauma’s en aan psychiatrische behandeling van psychische klachten met medicatie.

Doorverwijzen

‘We werken ook aan het verbeteren van onze systeem voor doorverwijzen, aangezien 90% van de doorverwezen patiënten terecht komt in ziekenhuizen in andere gebieden waar Artsen zonder Grenzen ook werkt.

Teruggekeerd

Nog maar relatief weinig vluchtelingen zijn sinds het eind van de gevechten in november 2015 naar Sinjar teruggekeerd. Er wonen nu zo’n 100.000 mensen, voornamelijk Yezidi’s, tegen 400.000 mensen van verschillende etniciteiten voor de crisis.

Verwoesting

Die trage terugkeer heeft te maken met de uitgebreide verwoesting van de huizen in het gebied en het grote gebrek aan gezondheidszorg en onderwijs.