Geen steun

Voorafgaand aan de plots ingelaste EU-top aanstaande zondag, vragen we het kabinet het voorstel van de voorzitter van de Europese Raad niet te steunen. De mensenrechten van migranten en vluchtelingen moeten eerst worden gewaarborgd. In plaats van dit voorstel moet er werk worden gemaakt van een solidair en menswaardig Europees asielbeleid.

‘Fort Europa’

Tusk legde deze week een voorstel voor ‘external processing’ op tafel. Dit betekent dat een aantal landen buiten de EU centra inrichten waar asielaanvragen afgehandeld zullen worden. Alleen vluchtelingen zouden mogelijkerwijs door mogen reizen naar de EU. Het is onduidelijk wat er met de andere asielzoekers zal gebeuren. Het voorstel past in een trend van ‘Fort Europa’, waarin de verantwoordelijkheid voor de bescherming van mensen op de vlucht steeds verder wordt afgeschoven op landen buiten de EU.

Falend EU-beleid

Het plan van Tusk is een symptoom van falend EU-beleid. Net zoals het sluiten van grenzen, het gesol met asielzoekers op de Middellandse Zee, het gebrek aan bereidheid om binnen de EU verantwoordelijkheden te delen, en de onmenselijke omstandigheden waarin asielzoekers in zogenaamde ‘hotspots’ in Italië en Griekenland worden vastgehouden. Dit beleid van de EU wordt gekenmerkt door paniekvoetbal en gebrek aan leiderschap’, stellen de organisaties.

Bescherming

De organisaties roepen het Nederlandse kabinet op de bescherming van mensenrechten prioriteit te geven. Dat kan niet zonder onafhankelijke monitoring en bindende afspraken voor grootschalige hervestiging. De bescherming van asielzoekers moet voorop staan, zeker nu er wereldwijd meer mensen op de vlucht zijn dan ooit.