Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes.

Kate Elder

Beleidsadviseur vaccinaties
Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes.

Carrie Teicher

Arts

Vaccinatieongelijkheid

We zien wereldwijd een dramatische vaccinatieongelijkheid, omdat farmaceutische bedrijven winst belangrijker vinden dan levens,’ zegt Kate. Farmaceut Pfizer-BioNTech heeft tot nu toe slechts 11% van hun leveringen toegewezen aan lage- en middeninkomenslanden. En Moderna zelfs maar 0,3%. Ondertussen schatten Pfizer-BioNTech en Moderna dat ze in 2021 19,2 miljard dollar* zullen verdienen aan de verkoop van het COVID-19 vaccin. Beide farmaceuten zijn in gesprek met hoge inkomenslanden met een hoge vaccinatiegraad. Het onderwerp? Orders binnenhalen voor een derde dosis van de vaccins die ze produceren, tegen een hogere prijs. Puur winstbejag in een tijd van aanhoudende vaccinatie schaarste.

Ondertussen worstelt het COVAX-programma om voldoende doses te krijgen van farmaceuten om haar vaccinatiedoelen te bereiken. Het door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgezette COVAX-programma zet zich wereldwijd in voor een eerlijke verdeling van vaccins voor iedereen.

Kortzichtige benadering

‘In landen waar we werken, zoals Brazilië, Zuid-Afrika en Oeganda, zijn gezondheidswerkers en de meest kwetsbare mensen nog ver verwijderd van bescherming tegen COVID-19,’ vertelt onze arts Carrie Teicher. ‘Hoe langer mensen niet-gevaccineerd zijn, hoe meer varianten zich ontwikkelen die ons allemaal bedreigen. Deze op winst gerichte en egocentrische benadering is dus niet alleen moreel twijfelachtig, maar ook kortzichtig.’

Nu een derde dosis aanbieden aan mensen die volledig gevaccineerd zijn is misplaatst, want ditzelfde vaccin kan elders veel mensen beschermen en levens redden.
Arts Carrie Teicher
Verpleegkundige Efraín Maeso vaccineert Candida Rosa Báe tegen het coronavirus in Puerto Rico.
Een hulpverlener van een verpleeghuis in Libanon krijgt haar coronavaccin. ©Tariq Keblaoui

Herverdeling vaccinaties essentieel

Het aantal COVID-19 sterfgevallen op het continent Afrika stijgt met 43% per week. Slechts 1,5% is volledig gevaccineerd. Verschillende hoge inkomenslanden, waaronder ook Nederland, zitten ruim boven de 50%. Herverdeling van de vaccins is dan ook van cruciaal belang, om het tij te keren en nieuwe varianten voor te zijn.

'Landen met een hoge vaccinatiegraad moet zich niet alleen richten op het eigen land, maar zich ook inzetten om de problemen rondom eerlijke toegang tot vaccinaties wereldwijd aan te pakken. En niet verder gaan met het aanbieden van boosters aan gevaccineerde mensen,’ zegt arts Teicher.

Stop met opkopen

Wij roepen alle regeringen van hoge inkomenslanden te stoppen met het opkopen van extra doses. En die doses beschikbaar te stellen aan de WHO en het COVAX-programma voor een rechtvaardige wereldwijde distributie. Inclusief de door Pfizer-BioNTech en Moderna geproduceerde vaccins. Daarnaast vragen we alle regeringen om het ‘TRIPS waiver’-voorstel te steunen om monopolies op alle medische hulpmiddelen tijdens de pandemie op te schorten, zodat vaccins goedkoper en sneller kunnen worden geproduceerd en gedistribueerd.

Verpleegkundige Efraín Maeso vaccineert een patiënt in Carolina, Puerto Rico. © Gabriella N. Báez
Mobiele teams vaccineren ouderen in een verpleeghuis in Tripoli. ©Tariq Keblaoui

Geen derde dosis

Wereldwijd zijn er al meer dan 3,6 miljard doses toegediend, maar in veel landen blijft de vaccinatiegraad achter. Nu een derde dosis aanbieden aan mensen die volledig gevaccineerd zijn is misplaatst, want ditzelfde vaccin kan elders veel mensen beschermen en levens redden.

*Berekeningen op basis van gegevens van AirFinity (15 juli 2021)