Aanvallen

Alleen al in februari waren er 30 geweldsincidenten tegen de ebolabestrijding. Na aanvallen op 2 centra in Katwa en Butembo besloten we afgelopen week het werk daar op te schorten. De achtergronden van deze aanvallen zijn niet in alle gevallen bekend, maar duidelijk is wel dat er verschillende, politieke, sociale en economische motieven meespelen.

Uitgesloten

Zo werden bijvoorbeeld bepaalde gemeenschappen uitgesloten van deelname aan de recente presidentsverkiezingen, om het risico van verspreiding van de ziekte te beperken. Dat leidde tot het vermoeden dat de ebolabestrijding een politiek complot is.

Gewapend conflict

De inzet van politie en het leger om bepaalde gezondheidsmaatregelen af te dwingen, heeft ook een averechts effect. De ebola-uitbraak vindt namelijk voor een deel plaats in een conflictgebied.

Andere aanpak

De ebolabestrijding heeft een omslag nodig. Het vertrouwen van de bevolking moet teruggewonnen worden, bijvoorbeeld door geen dwang meer te gebruiken bij de opsporing van patiënten, bij veilige manieren van begraven en bij het ontsmetten van woningen. Ook moeten de vaccins tegen de ziekte meer ingezet worden en ook in andere medische noden van de mensen worden voorzien.