Gezondheidscentra beschadigd

Het aantal bevestigde ebolagevallen blijft groeien. Door de onrust rondom de presidentsverkiezingen heeft de bevolking beperkte toegang tot gezondheidszorg in en rondom de stad Beni. Verschillende gezondheidscentra zijn beschadigd tijdens de protesten en dat zorgt voor overbelasting bij de overige klinieken. Deze drukte maakt het moeilijker om nieuwe ebolagevallen snel te identificeren.

Ongeschikte gezondheidsklinieken

‘In deze situatie hebben mensen weinig keus en zoeken ze medische hulp bij ongeschikte gezondheidsklinieken. Sommige beschikken niet over geschikte diagnose-, infectiepreventie- en bestrijdingsmaatregelen. Dat zorgt voor een verhoging van het besmettingsrisico’, zegt Laurence Sailly, noodhulpcoördinator in Beni.

Uitbereiding ebolabehandelcentrum Butembo

Sinds de uitbraak van 1 augustus hebben onze teams hun activiteiten uitgebreid om de toenemende aantallen te bestrijden. In Butembo hebben we het ebolabehandelcentrum van 64 naar 96 bedden uitgebreid. Ten oosten van Butembo, in Katwa hebben we een nieuw centrum opgezet. En in Bwana Sura in Komanda hebben we een transitcentrum geopend waar nieuwe ebola-gevallen zijn geïdentificeerd.

Tweede behandelingscentrum in Katwa

‘De stad Butembo heeft bijna 1 miljoen inwoners en door de stijging van het aantal ebola-patiënten is er snel een tweede behandelcentrum opgezet’, zegt Emmanuel Massart, coördinator van de projecten in Katwa. ‘We richten ons op het winnen van het vertrouwen van de getroffen gemeenschappen. We hebben het behandelcentrum in Katwa ontworpen met als doel een grotere capaciteit voor patiëntenzorg te bieden. Dankzij grote ramen zien onze patiënten de gezichten van de artsen en verpleegkundigen die hen behandelen en kunnen ze meer contact hebben met familie die hen bezoekt. Normaal is dat moeilijk in een ebolabehandelcentrum.

Grootste uitdaging is bewustwording

Een van de grootste uitdagingen van de ebola-uitbraak is het vergroten van de bewustwording over de maatregelen om de verspreiding te beheersen. Door de politieke spanningen is het bereiken van gemeenschappen is nog moeilijker geworden. Mensen zijn nu zelfs terughoudender om infectiepreventie en controlepraktijken te accepteren, zoals veilige begrafenissen of de ontsmetting van gezondheidscentra en woningen.

Wederzijds vertrouwen is cruciaal

‘Het opzetten van behandelcentra is niet genoeg. Verbinding maken met de gemeenschappen en wederzijds vertrouwen opbouwen is cruciaal om de uitbraak onder controle te krijgen‘, zegt Roberto Wright, antropoloog in Katwa. ‘We moeten meer ons best doen om de bevolking te betrekken als actieve deelnemers in de strijd tegen de uitbraak. Dat houdt in dat we luisteren naar wat ál hun behoeften zijn op het gebied van medische zorg.’

Presenteren van plannen zorgt voor betere samenwerking

Het diagnosecentrum is er niet alleen om ebolapatiënten te identificeren en door te verwijzen voor een behandeling. Het is er ook om zorg te bieden voor andere gezondheidsproblemen. Het bezoeken van de gemeenschappen om onze activiteiten te presenteren, voordat we ermee van start gaan, zorgt voor een wederzijds begrip. Ook voor betere samenwerking op lange termijn.'

In het oosten van de DR Congo hebben we behandelcentra voor ebola in de steden Butembo en Katwa. En een isolatiecentrum in Bunia en een diagnosecentrum in Beni en Bwana Sura. Onze teams voeren controle-, preventie- en voorlichtingsactiviteiten uit in verschillende gezondheidscentra bij gemeenschappen die zijn getroffen door het ebolavirus.