Onhygiënische en onveilige omstandigheden

Op Samos, Lesbos en Chios zitten duizenden mensen vast in overvolle kampen in onhygiënische en onveilige omstandigheden. Hun gezondheid en welzijn verslechteren. De meest kwetsbaren, met name kinderen, moeten direct worden geëvacueerd naar het Griekse vasteland of naar andere EU-lidstaten.

Migratiestromen beheersen

In 2016 werd afgesproken dat Turkije de migranten terugneemt die aankomen in Griekenland in ruil voor miljarden aan hulpgelden van de EU. Het doel van deze EU-Turkijedeal was het beheersen van de migratiestromen. Voor elke teruggenomen migrant beloofde de EU een vluchteling op te nemen uit Turkije. Door het gebrekkige en vastgelopen asielsysteem doorlopen mensen geen asielprocedure en zitten ze vast op de Griekse eilanden.

Dumpplaats

’Griekenland is een dumpplaats geworden voor mensen die de EU niet blijkt te kunnen beschermen’, zegt Emmanuel Goué, onze landencoördinator in Griekenland. ’Wat ooit werd gepresenteerd als een ”vluchtelingencrisis” is veranderd in onvergeeflijk menselijk leed. De EU en de Griekse autoriteiten blijven kwetsbare mensen beroven van hun waardigheid en gezondheid, schijnbaar in een poging om te voorkomen dat anderen ook naar Europa komen. Dit beleid is wreed, inhumaan en cynisch en het moet stoppen.’ De overgrote meerderheid van de mensen die in 2019 arriveerden op de eilanden ontvluchtte oorlogsgebieden in Afghanistan, Syrië en Irak.

Overvolle kampen

Ongeveer 12.000 mensen zitten vast op de Griekse eilanden. Op Samos verblijven in en rond kamp Vathy meer dan 4.100 mensen op een plek bedoeld voor zo’n 650 mensen. Buiten het officiële kamp kwijnen mensen weg in een onveilig gebied in tentjes of onder plastic zeilen, omringd door afval en menselijke uitwerpselen. Onder hen zijn rond de 80 kinderen zonder begeleiding, zwangere vrouwen en slachtoffers van martelingen en seksueel geweld. Ook op Lesbos en Chios barsten de kampen uit hun voegen.

Artsen zonder Grenzen biedt sinds 1996 hulp aan vluchtelingen en migranten in Griekenland. Medische teams verlenen basisgezondheidszorg en behandelen chronische ziekten. Daarnaast biedt Artsen zonder Grenzen onder andere seksuele en reproductieve gezondheidszorg en mentale gezondheidszorg. Artsen zonder Grenzen werkt op de eilanden Lesbos, Samos en Chios en in het centrum van Athene. Uit protest tegen het asielbeleid van de EU, dat vluchtelingen moet afschrikken en mensen in acute nood buiten de EU moet houden, besloot Artsen zonder Grenzen in 2016 niet langer een beroep te doen op hulpgelden van EU-lidstaten of instellingen.