Wat is antibioticaresistentie?

Infecties veroorzaakt door bacteriën worden bestreden met antibiotica. Maar de bacteriën passen zich voortdurend aan om te overleven. Bij sommige werken antibiotica daardoor niet meer: de bacteriën zijn resistent geworden. Onze artsen kunnen dan moeilijker effectief behandelen.

Waarom is de app nodig?

Antibioticaresistentie (ABR) is binnen 50 jaar waarschijnlijk doodsoorzaak nummer 1 in de wereld. ABR is alleen lastig vast te stellen. Vooral op plekken in de wereld waar ze geen onderzoekslaboratoria hebben of waar de kennis mist om testresultaten te begrijpen.

Waar wordt de app voor gebruikt?

We zijn een jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van de app. Die is zo ontworpen dat ook gezondheidswerkers die weinig van ABR weten hem kunnen gebruiken. Via de gegevens die de app verzamelt, wordt het ook makkelijker om de trends rond ABR wereldwijd in kaart te brengen.

Ontwikkeling en invoer van de app

Het hele traject van ontwikkeling tot invoer van de app zal ongeveer 3 jaar duren. De eerste tests voeren we uit in ons lab in Amman, Jordanië. Vanaf 2020 gaan we ‘m ook inzetten in laboratoria in Jemen, Liberia, Mali, Haïti en de Centraal-Afrikaanse Republiek.