Onze teams in Haïti sinds 1991

Voor de aardbeving behoorde Haïti al tot de armste landen van de wereld. Het grootste gedeelte van de bevolking in de hoofdstad woonde in sloppenwijken. ‘De aardbeving heeft 60 procent van het toch al disfunctionele gezondheidssysteem van Haïti vernietigd,’ zegt Hassan Issa, landencoördinator van onze missie in Haïti. Al sinds 1991 ondersteunen onze teams het land met medische zorg. Omdat we al ter plaatse waren, konden we direct na de ramp in actie komen.

Nieuw rapport: Haïti, 10 jaar later

Ons team van 800 medewerkers in Port-au-Prince werd snel uitgebreid naar 3.400 medewerkers verspreid over 26 ziekenhuizen en tientallen mobiele klinieken. Destijds hebben we uit donaties wereldwijd 111 miljoen euro aan giften ontvangen voor noodhulp in Haïti. Daarvan is 95% al in 2010 besteed. Nog voor eind 2011 is het bedrag volledig benut. In de maanden na de aardbeving hebben onze teams meer dan 358.000 mensen behandeld, meer dan 15.000 bevallingen begeleid en meer dan 16.500 operaties uitgevoerd.

Nu, 10 jaar na de verwoestende aardbeving evalueren we onze activiteiten direct na de ramp in een nieuw rapport.

Bekijk het rapport

Haïti nog steeds instabiel

Inmiddels is er veel puin geruimd, maar de armoede is gebleven. Door corruptie is veel ingezameld geld verdwenen. En sommige landen hebben beloofd geld nooit opgestuurd. De politieke en economische crisis wordt elke dag ernstiger. Gewelddadige demonstraties veroorzaken veel slachtoffers. Steeds vaker behandelen onze teams mensen met levensgevaarlijke schotwonden. Ook zorgelijk is de daling van het aantal patiënten bij onze kliniek voor slachtoffers van seksueel geweld. Helaas niet doordat het geweld afneemt, maar doordat de kliniek onbereikbaar is door demonstraties.

Gewelddadige demonstraties

Deze massale demonstraties ontregelen het leven op Haïti al sinds de zomer van 2018. Haïtianen uiten hun woede over het uitblijven van echte vooruitgang en verandering, inmiddels tien jaar na de aardbeving. In de periode na de ramp was er veel aandacht voor het land. De beloftes waren groot. Maar inmiddels zijn veel humanitaire organisaties vertrokken. De camera’s zijn gericht op andere rampen. En ondertussen wonen nog steeds duizenden mensen in tenten op straat. Er is een tekort aan voedsel, medicijnen en brandstof en veel bouwwerken liggen nog altijd in puin.

Onze hulp verder uitgebreid

Om de bevolking te helpen, breiden wij onze hulp verder uit. We ondersteunen ziekenhuizen in het hele land. We zorgen voor medische apparatuur en opgeleid personeel. In november hebben we een traumacentrum met 50 bedden heropend in de hoofdstad. In de eerste 5 weken ontvingen we er maar liefst 574 patiënten. Onder hen veel slachtoffers van zwaar geweld. ‘We wisten dat er een dringende behoefte was aan onze hulp, maar de situatie is duidelijk nog erger dan we ons hadden voorgesteld,’ vertelt Issa.

Meer aandacht nodig

Er is veel hulp nodig in Haïti. En wij zullen die blijven bieden. Het is van groot belang dat nu ook anderen aandacht besteden aan de huidige medische behoeften in Haïti. Om de Haïtianen echt te helpen, zijn fundamentele veranderingen nodig.