Droogte en geweld

De mensen zijn vorig jaar uit het noordwesten van Afghanistan gevlucht tijdens een ernstige droogte. Ook waren er zware gevechten tussen gewapende groepen en het Afghaanse leger. De droogte is nu voorbij, maar ze kunnen nog niet terug vanwege de onveiligheid.

Bedelen om water

De vluchtelingen hadden al te weinig voedsel, water en gezondheidszorg, maar nu de watertoevoer teruggeschroefd wordt, moeten ze zelfs uit bedelen gaan voor drinkwater.

Mohamed is met zijn zoontje Yousuf
Mohamed is met zijn zoontje Yousuf van 2 naar onze kliniek in Herat gekomen. 'We zijn erg blij met de kliniek in onze wijk.’

'We zijn erg blij met de kliniek.’

Moeite om te overleven

‘We hebben de grootste moeite om in deze omstandigheden te overleven’, zegt Mohamed, die voor geweld uit zijn dorp is gevlucht. ‘We hebben geen werk of goed onderdak, iedereen is ziek en in de hitte is er ook nog te weinig water. Mohamed heeft zijn zoontje Yousuf van 2 naar onze kliniek vlakbij zijn kamp gebracht. ‘Het is al de tweede keer dat ik met Yousuf hiernaartoe moet, maar hij krijgt hier goede zorg. We zijn erg blij met de kliniek.’

Kliniek

Sinds december vorig jaar bieden we er basisgezondheidszorg, vaccinaties en zorg voor ondervoede kinderen in onze kliniek in de wijk. Met een ambulance brengen we mensen naar het ziekenhuis als dat nodig is.

Een kind krijgt een consult van onze arts Azada Barez in Herat, Afghanistan.
Een kind krijgt een consult van onze arts Azada Barez in Herat, Afghanistan. ©Noor Ahmad Saleem/MSF

‘Met de zomerhitte krijgen mensen last van diarree en overgeven. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de slechte sanitaire omstandigheden' - Azada Barez, arts in onze kliniek in Herat, Afghanistan

Slechte sanitaire omstandigheden

‘In de winter hebben we vooral patiënten met luchtweginfecties gezien’, zegt onze arts Azada Barez.