Dagelijks geweld

‘In de regio Mopti komt geweld dagelijks voor’, zegt onze medisch coördinator Patrick Irenge. ‘Daardoor ontstaat steeds meer wantrouwen tussen gemeenschappen, waardoor de spanningen verder oplopen.’

Leven extra zwaar

‘Het is nu regenseizoen, de maanden waarin malaria toeslaat en de voorraden opraken. Het leven is dan extra zwaar is voor een bevolking die toch al in moeilijke omstandigheden leeft. De gemeenschappen raken door de onveiligheid ook steeds meer geïsoleerd. Mensen zijn bang dat er mijnen liggen op de wegen of dat ze gewapende groepen tegenkomen. Daardoor ligt de handel stil. Daarnaast zijn veel mensen voor wie de situatie echt te gevaarlijk werd op de vlucht geslagen. Zowel de mensen in de dorpen als degenen die zijn gevlucht, hebben gebrek aan alles: voedsel, medische zorg, onderdak en water. Tegelijkertijd is het nu bijna onmogelijk de afgelegen gebieden te bereiken met hulp.’

Medische gevolgen

‘We beginnen nu de medische gevolgen te zien. Mensen gaan steeds later naar de dokter, pas als ze ernstig ziek zijn. Ook behandelen we meer ondervoede patiënten. Doordat de handel stilligt, kunnen de mensen nauwelijks nog eten kopen. Zwangere vrouwen krijgen geen hulp meer bij de bevalling en kinderen krijgen hun vaccinaties niet. In afgelegen dorpen hebben onze teams kinderen behandeld die niet gevaccineerd waren. Waarschijnlijk is daar al jaren geen dokter meer geweest. Ook zien we veel mensen met psychische aandoeningen.’

Hulp aangepast

‘We hebben onze hulp aan de situatie aangepast. Zodra er ergens een gevechtspauze is, gaan we snel met een mobiel team naar dat dorp en doen dan zoveel mogelijk medisch werk. We behandelen patiënten, geven preventieve zorg zoals vaccinaties en delen zonodig hulpgoederen uit. En we hebben mensen uit de gemeenschappen getraind zelf eenvoudig medisch werk te doen, zoals malaria en diarree bestrijden en zwangerschappen in de gaten houden. Ze weten ook wanneer symptomen ernstig zijn en ze mensen door moeten verwijzen.’

Wij staan klaar

‘De bevolking van Mali gaat een bijzonder zware tijd tegemoet. Wij staan klaar met extra voorraden in de hoofdstad en in onze projectlokaties. Onze teams in Mali zijn gespecialiseerd in dit soort situaties.’