Meest dodelijke migratieroute

Eind juli verwachten we, samen met partnerorganisatie SOS Mediterrannee, terug te zijn op zee tussen Libië en Italië. Er zijn nauwelijks nog reddingsschepen aanwezig in dit gebied en daarmee is deze zeegrens tegenwoordig de meest dodelijke migratieroute ter wereld. De Verenigde Naties bestempelde Libië al eerder tot een ‘onveilig land’. Sinds april laait de burgeroorlog weer op, wat voor extra instabiliteit en onveiligheid zorgt.

Centra doelwit van aanslagen

Veel vluchtelingen en migranten bevinden zich in uiterst kwetsbare situaties in het conflict of zitten vast in detentiecentra rondom de hoofdstad Tripoli. Deze centra bevinden zich ook nog midden in conflictgebieden, en zijn regelmatig doelwit van aanslagen.

Ontvluchten per boot enige optie

Evacuaties van deze kwetsbare groep blijven uit. Het land proberen te ontvluchten per boot is de enige optie is die overblijft. Van de 426 dit jaar omgekomen mensen, verdronken er 82 twee weken geleden tijdens een schipbreuk.

De belangrijkste reden om terug te gaan naar zee is te voorkomen dat er nog meer mensen onnodig verdrinken. We hebben ook de verantwoordelijkheid om ons uit te spreken wanneer mensen onnodig lijden. De tweede reden voor het hervatten van onze reddingsoperatie is namelijk het uitblijven van enige humanitaire respons van vele Europese leiders. Zoals het evacueren van kwetsbare mensen uit Libië of het dwarsbomen, of stopzetten, van andere reddingsoperaties. Ook de wens om mensen op de vlucht terug te (laten) brengen naar het onveilige Libië, toont weinig solidariteit voor mensen in deze crisissituaties.
Sam Turner, onze landencoördinator Search and Rescue en Libië

Het enige antwoord

Zo lang er geen structurele veilige oplossing is voor mensen die Libië willen ontvluchten, en er hierdoor nog steeds veel mensen verdrinken, zijn reddingsschepen- en operaties het enige antwoord.