Mogelijke uitbreiding

We werken al in 1 van de getroffen dorpen en zullen op basis van de uitkomsten van de verkenning onze hulp uitbreiden.

5 teams actief

In totaal zijn nu 5 medische team actief in het district Pandeglang, dat op 22 december werd getroffen door een tsunami. We ondersteunen gezondheidscentra in Labuan en Carita. Een mobiel team biedt zorg in 17 dorpen.

472 medische consulten

Tot 2 januari hadden we 472 medische consulten en behandelingen geboden. We hebben daarnaast ook zwangerschapszorg geboden aan 20 vrouwen. De meest voorkomende aandoeningen waarmee onze teams worden geconfronteerd zijn onder meer luchtweginfecties, verwondingen en huidinfecties. We zijn ook bezig met het opstarten van een programma voor psychosociale zorg voor overlevenden van de ramp.

Dringend verbetering nodig

De hygiënische voorzieningen in de opvangcentra die onze teams hebben bezocht, hebben dringend verbetering nodig. Ook de voedselvoorziening en de distributie van dekens en dekzeilen is nog onder de maat. We zijn met de autoriteiten in gesprek over verbeteringen op deze terreinen.

Panimbang subdistrict

Naast de uitbreiding van ons werk in de door de regen getroffen gebieden, bekijken we ook of we onze hulpverlening naar het Panimbang subdistrict, in het zuidelijke deel van Pandeglang, moeten uitbreiden. Het gebied is lastig te bereiken en veel mensen hebben er nog geen medische zorg gehad, blijkt uit een korte verkenning van ons team. Tijdens deze verkenning, in samenwerking met de Indonesische medische autoriteiten, hebben we al een paar patiënten behandeld en ze naar een ziekenhuis doorverwezen.

We werken momenteel met 25 hulpverleners in Pandeglang.