Onmogelijk

De Aquarius kan daardoor niet meer uitvaren. Onze hulpverlening op zee, in samenwerking met SOS MEDITERRANEE, is nu onmogelijk geworden.

Volledig transparant

De Aquarius voldoet aan alle wet- en regelgeving en we zijn volledig transparant over onze activiteiten met het schip. Toch werd de registratie dit jaar tweemaal ingetrokken op politieke gronden. Daarnaast beschuldigt Italië ons van illegaal dumpen van afval; beschuldigingen die iedere grond missen.

Doelbewust gesaboteerd

‘Dit is een zwarte dag’, zegt onze algemeen directeur Nelke Manders. ‘Europa heeft gefaald om zelf middelen vrij te maken voor reddingsacties, sterker nog: het heeft doelbewust anderen gesaboteerd bij het verlenen van die hulp… Het stoppen van de Aquarius betekent dat er onnodig mensen op zee zullen omkomen zonder dat iemand daar weet van heeft.’

Video still reddingsoperatie Middellandse zee

2.133 mensen omgekomen

Het einde van de reddingsacties met de Aquarius komt op een cruciaal moment. In 2018 zijn naar schatting 2.133 mensen omgekomen in de Middellandse Zee. De meeste doden vielen onder mensen die over zee vertrokken uit Libië. Europese lidstaten jagen dit lijden aan door hun steun aan de Libische kustwacht. Zij heeft dit jaar meer dan 14.000 mensen op zee onderschept en hen onder dwang teruggebracht naar het onveilige Libië. Dit is een duidelijke schending van het internationale recht.

Toegang ontzegd

Geredde drenkelingen wordt de toegang tot veilige havens ontzegd, andere schepen mogen hen niet helpen en ze moeten weken op zee wachten op een beslissing over hun lot.

Niemand terugsturen naar Libië

In 2015 heeft Europa in de VN-Veiligheidsraad toegezegd dat niemand die op zee zou worden gered, zou worden teruggestuurd naar Libië. De praktijk is nu dat Europa het terugsturen naar Libië wel steunt. ‘Dit betekent dat kinderen, vrouwen en mannen in Libië zonder reden gevangen worden gezet’, zegt onze noodhulpcoördinator Karline Kleijer. ‘Dit beleid ontmoedigt ook bemanningen van alle zeeschepen drenkelingen te redden.’ Zolang het lijden op zee en in Libië voortduurt, zullen we naar wegen zoeken om hen te helpen.