Foto- en videobeelden

Op 23 april waren er al berichten over een gewelddadig incident in het detentiecentrum Qasr Bin Gashir. Op dat moment zaten er ongeveer 700 mannen, vrouwen en kinderen vast. Er was echter geen duidelijkheid over wat er precies is gebeurd en wat de ernst van de gerapporteerde verwondingen was. Er zouden meerdere doden en zeker 12 gewonden zijn gevallen. We hebben inmiddels foto- en videobeelden gezien en door artsen laten analyseren, waaruit duidelijk naar voren komt dat de verwondingen door geweerschoten komen. De vele getuigenverklaringen over willekeurige aanvallen met vuurwapens bevestigen dit.

Gewonde van de beschieting van het Qasr Bin Gashir detentiecentrum in Tripoli, Libië.
Gewonde van de beschieting van het Qasr Bin Gashir detentiecentrum in Tripoli, Libië. Still uit de video gefilmd tijdens die beschieting.

Inhumane omstandigheden

De mensen in het Qasr Bin Gashir detentiecentrum zijn op 24 en 25 april naar het Zawiya detentiecentrum gebracht. Ze bevinden zich niet meer dichtbij de gevechten, maar worden alsnog vastgehouden onder inhumane en gevaarlijke omstandigheden.

Burgers beschermen

Wij roepen alle betrokken partijen op om het internationale humanitaire recht te respecteren en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de burgers te beschermen. Ook moet medisch en humanitair personeel worden toegestaan om medische hulp te verlenen aan beide kanten van de frontlinie.