Gevaar van modderstromen

De afgelopen maanden zijn er in de kampen al dodelijke uitbraken van mazelen en difterie geweest. Met het regenseizoen, dat meestal begint in april, zal het gevaar toenemen van door water verspreide ziekten als diarree, tyfus, malaria en denguekoorts. Door de ligging van de kampen – deels op ontboste heuvels – is ook de kans op overstromingen en modderstromen groot. Momenteel is er geen andere, veilige plek waar de Rohingya naartoe kunnen.

Seksueel geweld

Er heerst bovendien angst voor nieuw geweld. Zowel vrouwen als mannen voelen zich onveilig in de overvolle kampen, waar ’s nachts geen enkele lichtvoorziening is. Vooral alleenstaande vrouwen en kinderen zonder volwassen begeleiding zijn kwetsbaar. Teams van Artsen zonder Grenzen hebben berichten gehoord over mensenhandel. Artsen zonder Grenzen behandelde tot nu toe al 230 slachtoffers van seksueel geweld in haar kliniek. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen hulp zoekt. Dat komt door schaamte, angst om nieuwe aanvallen, maar ook door het gebrek aan veilige opvang en informatie over zorg. Er moeten dan ook snel veilige opvangplekken komen waar deze vrouwen terechtkunnen.

Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes.

Artsen zonder Grenzen heeft een team van vrouwen in de vluchtelingenkampen getraind om voorlichting te geven over medische hulp na seksueel geweld.

© Sara Creta/MSF

Trauma’s door geweld

Veel vluchtelingen zijn getraumatiseerd door wat zij meemaakten in Myanmar. De gevaren en stressfactoren (zoals het tekort aan voedsel en andere levensmiddelen) in de kampen verergeren hun geestelijke gesteldheid. Artsen zonder Grenzen geeft psychosociale zorg om mensen te helpen met het verwerken van hun trauma’s. De grote onzekerheid over de nabije toekomst maakt dat echter uiterst moeilijk.

Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar blijven de grens met Bangladesh oversteken. Volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR kwamen er in februari 3.236 nieuwe mensen aan. Het aantal mensen dat sinds augustus 2017 is gevlucht naar Bangladesh is ruim 671.000. Artsen zonder Grenzen werkt al sinds 2009 in het gebied en breidde haar hulp de afgelopen maanden aanzienlijk uit.

* In het rapport ‘No one was left’ schetsen getuigenissen van Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar een verschrikkelijke situatie van doelgericht geweld tegen deze bevolkingsgroep.