Wat zijn de grote thema’s die spelen rond noodhulp en hoe gaan we daarop reageren? Hoe moeten we onze organisatie aanpassen om zo effectief mogelijk te zijn?

Onze keuzen, die we samen met onze partners binnen het Operationeel Centrum Amsterdam, MSF OCA, maken, leggen we vast in het zogenaamde Strategisch Plan.

De belangrijkste speerpunten van het Strategisch Plan 2015-2019 zijn:

  • uitbreiden van het aantal grote humanitaire en medische noodsituaties waarin we actief zijn
  • de schaal en de effectiviteit van onze hulpoperaties vergroten, waarbij we voorrang geven aan de noodsituaties in de verschillende regio’s waar we werken
  • onze organisatie flexibeler maken, zodat we in een grotere verscheidenheid aan situaties actief kunnen zijn. Daarvoor zullen we investeren in technische vaardigheden, nieuwe technologieën en in innovatieve werkwijzen
  • de impact van ons medisch werk vergroten via pleitbezorging
  • via pleitbezorging ervoor zorgen dat in 2019 de effectiviteit van de noodhulp van anderen voor noodsituaties en vluchtelingencrises wereldwijd is toegenomen
  • vergroten van onze toegang tot crisisgebieden door in die gebieden en aan bij die gebieden betrokken groepen duidelijker te maken waar Artsen zonder Grenzen voor staat. Door de culturele diversiteit van Artsen zonder Grenzen te vergroten, willen we het makkelijker maken om geaccepteerd te worden door gemeenschappen overal ter wereld.
  • de samenwerking binnen het samenwerkingsverband MSF OCA verbeteren om zo beter de sterke kanten van de partners binnen dat verband (Artsen zonder Grenzen-Duitsland, -Verenigd Koninkrijk en –Nederland) te kunnen benutten