Wat houdt een veilige werkomgeving in?

Onze focus ligt op het creëren van een werkomgeving waarin iedereen zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelt. We stimuleren een open sfeer waarin mensen worden aangemoedigd elkaar aan te spreken en feedback te geven en waarin zij melding durven maken van mogelijk onwenselijk gedrag. Daarnaast verbeteren we continu ons beleid en protocollen om onacceptabel gedrag te voorkomen en aan de orde te stellen. We willen elke barrière wegnemen die het melden van onacceptabel gedrag in de weg staat.

Voorkomen: verantwoord gedrag afspreken

Het is belangrijk dat onze medewerkers zich bewust zijn van het feit dat zij een zekere machtspositie hebben wanneer zij in het buitenland werken. Wij vragen hen daarmee op een verantwoordelijke wijze mee om te gaan en dat zich integer en respectvol gedragen. We maken met elke medewerker afspraken over hoe zij zich horen te gedragen, zoals vermeld in de Gedragscode (In het Engels: Code of Conduct) die ondertekenen bij indiensttreding. Hierin staat wat we wel en geen acceptabel gedrag vinden. Onder onacceptabel gedrag verstaan wij het misbruiken van een machtspositie, (seksuele) intimidatie of misbruik, pesten, discriminatie, misbruik van middelen, maar ook het bezoeken van prostituees.

Training en begeleiding

In de recruitmentfase, tijdens trainingen en workshops maken we onze medewerkers bewust van wat acceptabel gedrag is. We geven voorlichting, faciliteren gesprekken en workshops over verantwoord gedrag in cultureel diverse teams en het creëren van een veilige, respectvolle werkomgeving voor iedereen. Het is vast onderdeel van trainingen van medewerkers die voor het eerst voor ons op missie gaan. We benadrukken de rol en verantwoordelijkheid van leidinggevenden. Managers worden getraind in preventie van onacceptabel gedrag, hoe een klacht te ontvangen en de diverse mogelijkheden die er zijn om een klacht af te handelen en, mogelijk, hoe die te onderzoeken.

Open sfeer

We doen er alles aan om een open dialoog cultuur te creëren waarin mensen elkaar om advies durven te vragen, durven aan te spreken, en zo nodig melding durven te maken. Tijdens briefings, trainingen en in handboeken wijzen we onze medewerkers op onze meldingsprocedure. Zodat zij weten bij wie en waar zij terecht kunnen als zij mogelijk wangedrag ervaren of zien. Dat kan bij de eigen leidinggevende, het management of buiten de hiërarchische structuur, bij het Team Verantwoord Gedrag of bij en bij één van de (externe) vertrouwenspersonen. Ook stimuleren we mensen in de gemeenschappen waar we werken om onacceptabel gedrag door Artsen zonder Grenzen medewerkers dat zij zelf ervaren of gezien hebben te melden, zodat beschuldigingen kunnen worden onderzocht en aangepakt.

Pakket met trainingen

Het Team Verantwoord Gedrag heeft een nieuwe Gedragscode opgesteld die per 1 januari 2022 in werking trad. Om te zorgen dat al onze medewerkers, zowel op kantoor als in de landen waar we werken, goed geïnformeerd worden over de inhoud van de nieuwe Gedragscode, heeft het Team Verantwoord Gedrag bewustwordingsmateriaal ontwikkeld zoals:

  • Informatie pakketten voor onze medewerkers en leidinggevenden
  • Een online training over de Gedragscode, seksuele intimidatie en discriminatie
  • Een richtlijn over hoe klachten te ontvangen, evalueren en, indien nodig, te onderzoeken

Meer informatie