AzG Live LIVE

Privacyverklaring

Artsen zonder Grenzen hecht grote waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.

 

Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

 

Ook houden we ons aan alle gedragscodes van de branchevereniging Goede Doelen Nederland en de (privacy)codes van de branchevereniging voor Dialoog Marketing (DDMA). Sinds 2012 is aan ons het Privacy Waarborg toegekend (zie voor meer informatie www.privacywaarborg.nl).

 

Artsen zonder Grenzen is de 'verantwoordelijke' in de zin van de AVG en daarmee verantwoordelijk voor de eerlijke en rechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Artsen zonder Grenzen staat geregistreerd op Plantage Middenlaan 14, 1018 DD in Amsterdam. Ons tijdelijke adres is Naritaweg 10, 1043 BX Amsterdam.

 

Wanneer verzamelt Artsen zonder Grenzen informatie over mij?

Artsen zonder Grenzen verzamelt persoonlijke gegevens:

 • Als je deze direct aan ons geeft.
 • Als deze indirect bij ons komen via een andere partij, omdat je toestemming hebt gegeven aan die partij om dit te doen.
 • Via social media.
 • Via onze website.
 • Via een inschrijving op onze e-mails.

 

Direct

Je kunt ons persoonsgegevens geven wanneer je: doneert, een periodieke overeenkomst aanvraagt, je aanmeldt voor een van onze bijeenkomsten of evenementen, een fondsenwervende actie voor ons doet, met ons communiceert, een aanvraag doet voor een brochure of magazine, een gastspreker aanvraagt, je inschrijft voor e-mailnieuwsbrieven en een reactie achterlaat op onze social media-accounts.

 

Indirect

We kunnen jouw persoonsgegevens verkrijgen via een fondsenwervende organisatie of platform (bijvoorbeeld Kentaa) als je hen hebt verteld dat je Artsen zonder Grenzen Nederland met jouw toestemming steunt. Controleer hun privacybeleid wanneer je hen jouw informatie geeft.

 

Social media

We kunnen informatie over je krijgen van jouw social media-accounts of -services. We kunnen dit doen als je toestemming hiervoor hebt gegeven. Je kunt deze instellingen zelf beheren.

 

Website

Ook voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

 

Hiervoor slaan we cookies op in je internetbrowser (bijv. Chrome, Firefox of Internet Explorer) wanneer je de websites bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies, naast de noodzakelijke ook cookies die je kunt beheren.

Lees meer over cookies

 

 

Inschrijving e-mails

Je kunt je bij ons aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor onze e-mails via de afmeldlink in de e-mail of via het afmeldformulier.

 

Welke informatie verzamelt Artsen zonder Grenzen over mij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht.

 

Wanneer je doneert, kunnen we ook vragen om: Bankgegevens, Geboortedatum door onze face-to-face fondsenwerving om te controleren of je ouder bent dan 18 jaar.

 

Wanneer je je aanmeldt voor een bijeenkomst, evenement of particuliere fondsenwervende actie voor ons doet, kunnen we je ook vragen: Naar deelnamedetails zoals voorkeur voor een dag of de naam van je introducé, wat jouw interesses zijn, bijvoorbeeld landen waarin wij werken, in welke leeftijdsgroep je zit en welke sociale mediakanalen je gebruikt.

 

Ook verzamelen we je IP-adres, je social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) en surfgedrag als je op onze website bent.

 

Waarvoor gebruikt Artsen zonder Grenzen deze informatie?

We gebruiken jouw gegevens om:

 • Om te kunnen gaan met jouw vragen en verzoeken
 • Giften en structurele donaties te verwerken en bij te houden
 • Jouw betrokkenheid te kunnen volgen
 • Het sturen van updates, marketing-en fondsenwervende communicatie die aansluiten bij jouw interesses, behoeften en betrokkenheid
 • Om onze services en informatie te kunnen verbeteren
 • Om onze fondsenwervende activiteiten te analyseren

 

Vragen en verzoeken

Via online formulieren en feedback geef je ons persoonsgegevens die wij gebruiken te reageren op jouw vragen, verzoeken of om je te registreren voor bijeenkomsten en evenementen.

 

Giften en donaties

Wanneer je een gift of structurele donatie aan Artsen zonder Grenzen doet, gebruiken we de gegevens om jouw gift of structurele donatie te verwerken en bij te houden.

 

Updates, marketing-en fondsenwervende communicatie & evalueren Fondsenwervende activiteiten

We gebruiken direct marketing om je te laten weten wat Artsen zonder Grenzen doet en hoe jouw steun een verschil maakt. We kunnen direct marketing gebruiken voor oproepen in geval Artsen zonder Grenzen hulp biedt in een crisissituatie of om andere ondersteuning te vragen. We zullen altijd jouw voorkeuren respecteren en proberen je informatie te sturen die je interessant vindt, in de vorm die je verkiest.

 

We sturen je direct marketing via e-mail, sms, telefoon en post, tenzij je aangeeft dat je op deze manier niet van ons wilt horen. We sturen deze berichten op basis van onze gerechtvaardigde belangen om dit te doen of als je ermee hebt ingestemd dit te ontvangen. Zie het gedeelte 'Wettelijke grondslag voor verwerking van gegevens' hieronder voor meer informatie hierover.

 

 

Voor onze campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

 

Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via sociale media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

 

Als je niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Facebook

LinkedIn

Twitter

 

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds onze advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

 

De soorten marketing die je nog meer van Artsen zonder Grenzen kunt verwachten, zijn onder meer:

 • Artsen zonder Grenzen magazine (offline en online)
 • Maandelijkse updates per e-mail
 • Giftverzoeken per post en e-mail tijdens rampen en emergencies
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten en evenementen

 

Als je niets van ons wilt horen, is dat prima. Laat het ons weten op 0800-0102 of via info@artsenzondergrenzen.nl

 

Nieuwsbrieven en mailings

Je kunt je bij ons aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief met 4 keer per jaar als speciale editie ons online, interactieve magazine. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor onze e-mails via de afmeldlink in de e-mail of via het afmeldformulier.

 

Verbeteren service en informatie

We gebruiken onder andere online surveys om te begrijpen wie onze websites bezoekt en hoe deze worden gebruikt, waardoor we betere inhoud voor je kunnen maken en onze websites gebruiksvriendelijker kunnen maken. We gebruiken ook enquêtes ter evaluatie na een bezoek aan een evenement of bijeenkomst of bijvoorbeeld een onderzoek naar je donateurschap.

 

Wie heeft toegang tot deze informatie?

We gebruiken andere organisaties om ons te helpen bij het verwerken van persoonsgegevens en om namens ons bepaalde activiteiten uit te voeren. Zij mogen die gegevens alleen gebruiken voor de opdracht die ze van ons krijgen en zijn verplicht je persoonsgegevens zorgvuldig te gebruiken en te beveiligen. Zij moeten de gegevens geheimhouden en na gebruik vernietigen. Wij maken hier vooraf duidelijke afspraken over.

Onze belangrijkste gegevensverwerkers staan hieronder vermeld, maar we kunnen van tijd tot tijd de diensten van anderen inschakelen:

 

 • Buckaroo - onze donatie-verwerkingspartner
 • CARE - ons interne CRM-systeem
 • TDA - ons inkomende callcenter
 • Salesforce marketing Cloud - ons marketingplatform
 • Outpost - onze direct mail-partner
 • Kentaa - online fondsenwerving en crowdfundingplatform

 

Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden persoonsgegevens gedeeld met fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

In geen enkel geval zal Artsen zonder Grenzen je gegevens verkopen of zomaar ter beschikking stellen aan andere organisaties of bedrijven.

 

Hoe beveiligen jullie mijn persoonlijke gegevens?

Artsen zonder Grenzen slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. Voor de bescherming van je persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Alle gegevens die je invult in onze elektronische formulieren worden via een beveiligde verbinding verstuurd. Hierdoor zijn de gegevens die tussen jou en onze computer(s) uitgewisseld worden onleesbaar voor anderen.

 

Artsen zonder Grenzen maakt gebruik van een beveiligde internetomgeving zodra je begint met het afronden van je eenmalige gift of donateurschap. Dan krijgen anderen niet de kans om stiekem mee te kijken. Via SSL worden je transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het ‘groene slotje’ in je browser.

 

Overboeking vindt plaats op basis van specifieke beveiligingsmethodes van jouw eigen bank.

 

Hoe lang bewaren jullie deze gegevens?

De door jou verstrekte gegevens bewaren wij zolang als nodig is voor de door jou beoogde relatie met ons en zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben.

Je naam en e-mailadres slaan wij op zolang je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief en of mailings.

 

Wat is de wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen organisaties niet zomaar persoonsgegevens verwerken.

 

Organisaties mogen ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken wanneer de gegevensverwerking op één van de zes AVG-grondslagen is gebaseerd.

 

Dit zijn de vier AVG-grondslagen die relevant zijn voor jouw relatie met Artsen zonder Grenzen. Artsen zonder Grenzen verwerkt daarom persoonsgegevens als:

 • je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven; of
 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst ; of
 • het noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of
 • het noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Artsen zonder Grenzen.

 

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen en kan ik toegang krijgen tot mijn gegevens?

De AVG geeft je verschillende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, wijziging of verwijdering. Voor het uitoefenen van deze rechten, neem contact met ons op als via info@artsenzondergrenzen.nl of 0800-0102 (gratis). We zullen zo snel mogelijk alle informatie die je vraagt, leveren, maar dit kan tot 30 dagen duren. Mogelijk word je gevraagd om enkele identificerende vragen te beantwoorden.

 

Informatie en inzage

Je kunt alle gegevens opvragen die we over je hebben. Dien dit verzoek in via bovenstaande gegevens, zodat wij het in behandeling kunnen nemen en je een overzicht kunnen geven van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

 

Rectificatie

Als je van mening bent dat de persoonsgegevens die van jou hebben niet kloppen, heb je het recht om te vragen dat die gegevens die jou betreffen, worden bijgewerkt. Als je gegevens wilt laten bijwerken, neem je contact met ons op via de bovenstaande gegevens.

 

Beperking

Je hebt het recht om ons te vragen het gebruik van persoonlijke gegevens in bepaalde gevallen stop te zetten of te beperken, bijvoorbeeld waar het niet nodig is om te doen waarvoor je het ons hebt verstrekt, of als er onenigheid bestaat over de juistheid of legitiem gebruik. Als je het gebruik gegevens wilt laten beperken, neem je contact met ons op via de bovenstaande gegevens.

 

Toestemming intrekken en maken van bezwaar

Op het moment dat wij persoonsgegevens verwerken waarvoor je toestemming hebt gegeven, kan je jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens op elk gewenst moment intrekken. Dit betekent dat wij je persoonsgegevens vanaf dat moment niet meer voor dat doel zullen verwerken.

 

Indien wij persoonsgegevens verwerken ter behartiging van ons gerechtvaardigde belang, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden, dan mag je hier te allen tijde bezwaar tegen maken.

 

Als je jouw toestemming wilt intrekken of bezwaar wil aantekenen tegen het verwerken van persoonsgegevens door ons, neem je contact met ons op via de bovenstaande gegevens.

 

Verwijdering

In sommige gevallen heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen (recht op verwijdering) of over te dragen aan een andere organisatie ("dataportabiliteit"), bijvoorbeeld als je vindt dat wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben of onrechtmatig gebruiken.

 

Als je hebt gevraagd dat we je geen marketingmateriaal sturen, moeten we wat beperkte informatie bijhouden om ervoor te zorgen dat je in de toekomst niet meer wordt gecontacteerd.

 

Gegevensoverdraagbaarheid

Als wij je persoonsgegevens verwerken op grond van je toestemming of voor de uitvoering van een contract, mag je ons verzoeken om je de aan ons verstrekte persoonsgegevens terug te geven in een standaardformaat, zodat je deze aan een andere verantwoordelijke kan verstrekken. Wanneer dat mogelijk is, kan je ons ook verzoeken de persoonsgegevens direct aan de andere verantwoordelijke door te geven.

 

Als je gebruik wil maken van het recht op gegevensoverdraagbaarheid, neem je contact met ons op via de bovenstaande gegevens.

 

Mijn vraag staat niet genoemd

Voor overige vragen over gegevensbescherming kun je onze gegevensbeschermingsfunctionaris contacteren via dpo@amsterdam.msf.org. Je kunt ons ook per post bereiken: Artsen zonder Grenzen, functionaris voor gegevensbescherming, Naritaweg 10, 1043 BX Amsterdam.

 

Klacht indienen bij de AP

Als je je zorgen maakt over de manier waarop jouw gegevens worden gebruikt of als je een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via de bovenstaande gegevens. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens middels dit formulier.

 

Wanneer update Artsen zonder Grenzen deze Privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is voor het laatst geüpdatet op: 31 mei 2018. We wijzigen deze privacyverklaring wanneer dat nodig is. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we jouw persoonlijke gegevens behandelen, maken we dit duidelijk op onze websites of nemen we rechtstreeks contact met je op.

 

Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt, kun je ons dit laten weten door contact met ons op te nemen.