Hoge drempels in de zorg voor trans personen

Binnen de gezondheidszorg hebben trans personen te maken met veel belemmeringen. Denk hierbij aan:

  • gebrek aan toegang tot zorg.
  • weigering van zorg door zorgverleners.
  • psychische stoornissen zoals depressie en een verhoogd risico op zelfmoord.
  • seksueel en gendergerelateerd geweld.
  • complicaties als gevolg van ongecontroleerde zelfmedicatie.

Zorg gericht op seksuele en reproductieve gezondheid

Om de transgemeenschap te ondersteunen, bieden we sinds 2016 verschillende soorten zorg gericht op seksuele en reproductieve gezondheid. Dit doen we onder andere in Griekenland, Mozambique en Mexico. Een voorbeeld is de medische zorg en psychologische begeleiding die we bieden aan overlevenden van seksueel geweld en andere vormen van misbruik, aanranding en marteling. Ook mensen met niet-overdraagbare ziekten of mensen die kampen met mentale uitdagingen kunnen bij ons terecht.

Culturele drempels en taalbarrières verlagen

Daarnaast bieden onze teams sociaal-juridische ondersteuning. Intercultureel specialisten helpen ons bij de communicatie tussen zorgmedewerkers en de patiënten. Zo verlagen we culturele drempels en taalbarrières. En helpen daarmee migranten, asielzoekers, vluchtelingen en andere gemarginaliseerde groepen mensen die medische zorg nodig hebben.