In de eerste dagen na een aardbeving zijn wonden en breuken de grootste zorg, maar nu zien we veel mensen met uitdrogingsverschijnselen en diarree veroorzaakt door het gebrek aan schoon water.
José Mas, noodhulpcoördinator bij Artsen zonder Grenzen

De medische noden

Het epicentrum van de aardbeving ligt niet ver van de stad Khost, waar wij een grote kraamkliniek runnen. Direct na de ramp zijn twee speciale noodhulpteams naar het gebied gestuurd om in kaart te brengen waar en welke hulp het hardst nodig is. In Bermal, in de provincie Paktika, is een noodkliniek geopend waar mensen 24/7 terecht kunnen voor zorg. Een extra chirurgisch team, verloskundige en psycholoog zijn naar het getroffen gebied afgereisd om hulp te bieden aan de overlevenden. Terwijl de eerste dagen na de aardbeving in het teken stonden van het verzorgen van mensen met wonden en botbreuken, ontstaan er nu noden door het gebrek aan schoon drinkwater. We behandelen veel mensen met diarree en uitdrogingsverschijnselen. Het verstrekken van schoon drinkwater heeft daarom onze prioriteit. Daarnaast ondersteunen we medische faciliteiten met medicijnen, tenten en sanitaire voorzieningen.

Ramp op ramp

De gezondheidszorg in Afghanistan is al erg verzwakt en het land kampt met een ernstige voedselcrisis en een mazelenepidemie. Daar komt deze vreselijke ramp nog eens bovenop. We maken ons ernstig zorgen over de mensen die medische hulp dringend nodig hebben. Onze hulpverleners in Khost en Kaboel zijn in contact met de lokale autoriteiten en andere organisaties om te bepalen hoe we de slachtoffers kunnen helpen.