Seksueel geweld

Het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos huisvest momenteel 8.000 mensen, terwijl er plek is voor 3.000. De chaos die dit veel te grote aantal mensen veroorzaakt is enorm. Zo breken er regelmatig gevechten en rellen uit en is er sprake van seksueel geweld. De teams van Artsen zonder Grenzen behandelen dagelijks slachtoffers van dat geweld.

Slechte leefomstandigheden

In het hoofdgebied van kamp Moria delen 72 mensen één toilet en is er één douche per 84 mensen. Deze slechte leefomstandigheden en het geweld in het kamp zorgen voor een ernstige aantasting van zowel de medische als psychische gezondheid van de inwoners.

Verantwoorde accommodatie

Artsen zonder Grenzen wil dat de EU en de Griekse autoriteiten de toegang tot gezondheidzorg en de veiligheid in het kamp verbeteren. De organisatie roept op de kwetsbare mensen uit Moria te verhuizen naar veilige en verantwoorde accommodatie. Ook moet het beleid om vluchtelingen en migranten opgesloten te houden in de kampen worden beëindigd.

Meer traumatisering

Onze ervaring laat zien dat de vluchtelingendeal tussen Europa en Turkije niet werkt: mensen blijven om te overleven voor terreur en oorlog naar Europa vluchten. Het vastzetten van deze mensen onder onveilige omstandigheden zorgt ervoor dat deze kwetsbare groep nog meer wordt getraumatiseerd.