Isolatiecentrum niet in lijn met bouwvoorschriften

De autoriteiten legden boetes op en dreigden met mogelijke strafrechtelijke vervolging als het centrum niet gesloten zou worden. Het zou niet in lijn zijn met de stedenbouwkundige voorschriften. Dit, ondanks het feit dat het centrum deel uitmaakt van een noodplan tegen verspreiding van COVID-19 in opvangcentrum Moria en het eiland Lesbos.

Helaas moeten we nu ongewild een cruciaal onderdeel van onze COVID-19-respons, voor kamp Moria en het eiland Lesbos sluiten
Stephan Oberreit, projectcoördinator in Griekenland

Diep teleurgesteld

‘We zijn diep teleurgesteld dat de lokale autoriteiten ondanks onze inspanningen, de boetes en mogelijke aanklachten niet konden vernietigen. En dat terwijl er een wereldwijde pandemie aan de gang is. Het zorgsysteem op Lesbos zou een eventuele uitbraak van COVID-19 niet aankunnen. Helaas moeten we nu ongewild een cruciaal onderdeel van onze COVID-19-respons, voor kamp Moria en het eiland Lesbos sluiten,’ zegt Obbereit.

Verminderde response capaciteit

In kamp Moria zien we een enorme schending van de menselijke waardigheid. Duizenden mensen zitten daar vast in mensonterende omstandigheden. De sluiting van het isolatiecentrum zorgt voor een sterk verminderde responsecapaciteit op het eiland. Mocht er een uitbraak van COVID-19 plaatsvinden, dan kan de sluiting van het isolatiecentrum grote gevolgen hebben.

Het isolatiecentrum was de enige plek op het eiland waar patiënten met het coronavirus of mensen met symptomen van COVID-19, geïsoleerd en behandeld konden worden.
Stephan Oberreit, projectcoördinator in Griekenland

Veilige plek voor behandeling

Het centrum is geopend op 6 mei in samenwerking met andere medische organisaties. En met ondersteuning van overheidsfunctionarissen en het plaatselijke ziekenhuis. Het isolatiecentrum was de enige plek op het eiland waar patiënten met het coronavirus of mensen met symptomen van COVID-19, geïsoleerd en behandeld konden worden.

Duizenden mensen vast op Moria

De duizenden mannen, vrouwen en kinderen die vastzitten in kamp Moria, hebben weinig ruimte en beperkte toegang tot water en zeep. Handen wassen en afstand houden is nagenoeg onmogelijk.

Evacuatie nodig

Meer dan 300 mensen in het kamp lopen een verhoogd risico bij een besmetting met het coronavirus. Dit vanwege hun leeftijd en/of chronische aandoeningen. Onze teams blijven aandringen op de onmiddellijke evacuatie van alle kwetsbare mensen uit Moria naar veilige huisvesting op het vasteland.

Kinderkliniek blijft open

Ondanks de sluiting van het isolatiecentrum op Lesbos blijven onze teams bereid om met de Griekse autoriteiten te overleggen wat er moet gebeuren met betrekking tot het risico van COVID-19 voor de mensen op het eiland. Ook blijven we hulp bieden in kamp Moria. We zetten onze vrouwengezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg voort. Ook de kinderkliniek blijft open. Hier bieden onze teams psychologische zorg aan de kinderen in het kamp.