Registratiecentrum

Kamp Moria werd 3 jaar geleden, in 2015, als registratiecentrum opgezet voor de grote aantallen vluchtelingen, vooral Syriërs, die vanuit Turkije overstaken naar Griekenland. De meesten van hen op de vlucht voor geweld en vervolging in hun landen van herkomst.

Vluchtelingendeal

Na een officiële registratie in Moria reisden de vluchtelingen door naar andere landen in Europa. Sinds de vluchtelingendeal tussen de Europese Unie en Turkije in maart 2016 komen mensen niet meer verder dan Griekenland.

Weinig terecht gekomen van overeenkomst

Het was de bedoeling van de EU-Turkije deal dat de vluchtelingen óf teruggestuurd zouden worden naar Turkije óf opgevangen zouden worden in de rest van de Europese Unie. Van die overeenkomst is in de praktijk weinig terecht gekomen.

Kamp Moria is sindsdien een plaats geworden waar mensen verblijven in afwachting van hun asielprocedures.

Overbevolkt

Deze procedures duren erg lang, waardoor mensen soms al jaren in de overvolle kampen vastzitten. De situatie in onder andere Moria is daardoor uitzichtloos geworden. Moria heeft een officiële capaciteit van 3.100 mensen, maar is overbevolkt geraakt, onder meer omdat mensen blijven aankomen vanuit Turkije. Door deze overbevolking ontstaat er nu ook een kampement buiten het officiële kamp, de zogenaamde ‘Olive Grove’.

Te weinig toiletten en wasgelegenheden

Tegelijkertijd is er een groot gebrek aan voorzieningen: er zijn te weinig toiletten en wasgelegenheden, nauwelijks medische zorg vanuit de Griekse overheid en veel te weinig goed voedsel.

Dagelijkse gevolgen

In onze medische kliniek tegenover kamp Moria zien wij dagelijks de medische en psychologische gevolgen van deze situatie: ‘Iedere dag behandelen we een groot aantal aandoeningen die met de slechte hygiëne te maken hebben, zoals braken en diarree, huidaandoeningen en andere infectieziekten’, zegt onze medisch coördinator Declan Barry in Griekenland.

Allerlei vormen van geweld

De overbevolking en de uitzichtloosheid leidt tot allerlei vormen van geweld in het kamp, waaronder seksueel geweld. De impact van de situatie op vooral de kinderen is schrijnend. In augustus sloegen we alarm over het zorgwekkende aantal kinderen in het kamp dat zelfmoordpogingen deed en in september schreef onze klinisch psychiater op Lesbos een open brief over de noodtoestand in het kamp

Gebrek aan medische zorg

Ook uit het feit dat de kinderen in bijvoorbeeld Moria niet standaard worden gevaccineerd blijkt het gebrek aan medische zorg. In de afgelopen periode hebben we dit samen met de Griekse medische autoriteiten opgepakt aangezien kinderen in deze kampen een groot risico lopen op ziektes.

Winter in aantocht

De toestand in kamp Moria is onacceptabel en is het gevolg van falend beleid van de Europese Unie en de Griekse overheid. Met de winter in aantocht zullen de omstandigheden alleen nog maar zwaarder worden voor de inwoners.

We roepen Griekenland en de EU op de situatie zo snel mogelijk te verbeteren. Daarbij gaat het concreet om:

  • verbetering van de huisvesting, voedselsituatie en de medische zorg
  • acute evacuatie van alle kwetsbare mensen naar veilige onderkomens op het vasteland en in andere EU-landen.

(Dit verhaal is geschreven in juni 2019)