Huidinfecties, wonden en depressies

Voor het eerst in ons vijftigjarig bestaan verleenden wij medische hulp in Nederland. ‘Bij aankomst viel het ons op dat mensen lange tijd geen toegang hadden gezondheidszorg. We hebben meerdere keren levensreddende hulp moeten verlenen. Die noodsituatie is gelukkig voorbij, maar het gebrek aan medische zorg en menswaardige opvang is er nog steeds,’ zegt noodhulpcoördinator Karel Hendriks. 'Het is nu de verantwoordelijkheid van de overheid om organisaties als het COA en GZA zodanig te ondersteunen dat zij voldoende medische zorg en menswaardige opvang kunnen leveren. Die steun hebben zij lange tijd niet gehad.’

Hulpverlener Ayla geeft een medisch consult in de mobiele kliniek in Ter Apel. © Olga Victorie
Huidinfecties en verwaarloosde wonden waren enkele van de aandoeningen die we veel zagen in Ter Apel. ©Olga Victorie/MSF

Buiten het hek betekent niet buiten de wet

Minister Kuipers (VWS) heeft aangegeven dat de overheid afspraken heeft gemaakt om asielzoekers te voorzien van voldoende medische zorg. ‘Ook wanneer asielzoekers niet gehuisvest kunnen worden in bestaande opvanglocaties hebben zij het recht op medische zorg. Buiten het hek betekent niet buiten de wet,’ zegt directeur Judith Sargentini. ‘De vele kwetsbare mensen die nog altijd van locatie naar locatie worden geschoven verdienen een menswaardige behandeling.’ We verzoeken het kabinet met klem om de situatie niet opnieuw te laten escaleren.

Overleg bij mobiele kliniek in Ter Apel door Linda Buijze en Samer Sleaby. © Olga Victorie/MSF
De mobiele kliniek waar ons team zorg biedt aan mensen in Ter Apel. © Olga Victorie