Medische noodhulp in Irakees grensgebied met Syrië

Dagelijks vluchten meer dan 500 Syriërs de grens met Irak over. Via de mobiele klinieken bieden we basisgezondheidszorg en psychosociale hulp. Ook screenen we of mensen, met name kinderen, ondervoed zijn.

Tekenen van depressie en angst

‘De mensen die tot nu toen zijn gearriveerd zijn relatief gezond. We hebben nog geen oorlogsgewonden gezien en over het algemeen zijn de kinderen en volwassenen niet ondervoed. We constateren vooral kleine gezondheidsproblemen ten gevolge van de lange reis die mensen te voet hebben moeten afleggen, zoals huidproblemen, infecties van de luchtwegen, diarree en pijn in het lichaam. De meeste mensen die op de eerste dag door ons team voor geestelijke gezondheid werden gescreend, vertoonden tekenen van depressie en angst’, vertelt projectcoördinator Marius Martinelli.

Psychosociale hulp in het Bardarash vluchtelingenkamp

Onze teams kijken ook of er behoefte is aan psychosociale hulp in het Bardarash vluchtelingenkamp. Dit kamp was oorspronkelijk bedoeld voor mensen die de IS-groep in Mosul ontvluchtten in 2014. Het kamp werd in 2018 gesloten, omdat de bewoners van het kamp terugkeerden naar het relatief rustige Mosul. Het kamp is nu heropend. We bereiden ons voor op een snelle toename van het aantal vluchtelingen in komende dagen.

Turbulente week na aanval op Noordoost-Syrië

Een week geleden moesten wij ons internationaal personeel terugtrekken uit Noordoost-Syrië. Onze teams zijn de afgelopen week blijven zoeken naar mogelijkheden om hulp te kunnen blijven bieden. Deze week zijn we begonnen met het verlenen van medische hulp in het Syrisch grensgebied in Irak. Lees hier de laatste updates over de situatie in Noordoost-Syrië.

Icoon gift

Jij bent onmisbaar

24 uur per dag, 365 dagen per jaar paraat staan om mensen in crisissituaties te helpen. Dat kan alleen met jouw steun.
Doneer nu