Wat is het Global Fund en wat doet het?

Het Global Fund is een van de belangrijkste internationale samenwerkingsverbanden in de strijd tegen deze dodelijke ziektes. Elke drie jaar roept het fonds overheden op om bij te dragen aan deze strijd: de zogenoemde replenishment. Het Global Fund gebruikt deze fondsen voor de financiering van programma’s die hiv, tbc en malaria wereldwijd bestrijden. Ook worden de fondsen gebruikt om gezondheidssystemen te versterken en betere behandel- en preventiemiddelen beschikbaar te maken. Het doel? Tegen 2030 een einde maken aan aids, tbc en malaria als epidemieën.

Dit jaar vraagt het fonds overheden echter om 30% meer bij te dragen dan de voorgaande jaren. En dit is hard nodig. We zien een teruggang in de cijfers, verergerd door de uitbraak van het coronavirus en economische moeilijkheden, en die moet zo snel mogelijk ingehaald worden.
Vele landen geven hier al gehoor aan de nodige verhoogde bijdrage, maar de Nederlandse overheid blijft achter.

Artsen zonder Grenzen roept samen met andere organisaties de Nederlandse overheid op om haar bijdrage aan het Global Fund, net als andere landen, met 30% te verhogen.

Minder financiering? Meer sterfgevallen

Dit jaar was het Global Fund op zoek naar 18 miljard dollar. De 18 miljard dollar is 30% meer dan voorgaande keer (2019), maar dit is het absolute minimum wat er nodig is om hiv, tbc en malaria effectief te bestrijden. Dat deze bijdrage hard nodig is, blijkt uit ons rapport Bridging The Gap. Zo zien wij in Oeganda 50% daling in het aantal mensen dat met hiv-remmers start. Bijna 10 miljoen mensen met hiv hebben nog steeds geen toegang tot de juiste behandeling en ook het aantal doden door tuberculose is terug op het niveau van 2017. Dat zijn 1,3 miljoen doden per jaar. Zo zien we in klinieken in Zuid-Soedan dat een derde van de patiënten sterft als gevolg van hiv of tuberculose. Ook het aantal mensen dat wereldwijd sterft aan malaria is met 12% gestegen ten opzichte van 2019. Wanneer landen als Nederland hun bijdrage niet willen verhogen, worden in veel landen effectieve medische programma's noodgedwongen gestaakt, met alle gevolgen van dien. Dat mag niet gebeuren.

Manfred is een hiv-patiënt en wordt aan het infuus gelegd in het ziekenhuis in Nsanje, Malawi. © Isabel Corthier/MSF
Phenduka Mtshali is een patiënt met resistente tuberculose. Ze krijgt bezoek van hulpverlener Jabulile in Mbongolwane, Zuid-Afrika.© MSF/Tadeu Andre

Waarom onze overheid ook haar bijdrage moet verhogen

Sinds de oprichting in 2001 is het gezondheidsfonds erg succesvol. Dat komt mede door de realistische financiële prognoses van het fonds. We moeten de aanbevolen verhoging van 30% dan ook absoluut opvolgen. Vooralsnog blijft de bijdrage van Nederland achter; Nederland heeft de bijdrage met slechts 15% verhoogd. Dit is opmerkelijk, aangezien de Nederlandse regering het uitbannen van hiv en tuberculose heeft opgenomen in haar coalitieakkoord. We verzoeken de Nederlandse overheid daarom met klem de bijdrage alsnog te verhogen. Alleen zo kunnen we een einde maken aan aids, tuberculose en malaria in 2030, zoals afgesproken in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Hoe langer Nederland wacht, hoe meer infecties en sterfgevallen. Nederland kan en mag op dit cruciale moment niet achterblijven.