Zorg uitbreiden met nieuwe kraamafdeling

Meer dan 24.361 patiënten hebben onze teams tussen maart 2019 en eind 2020 in het Hangha-ziekenhuis behandeld. Voornamelijk patiënten met malaria, longontsteking, ondervoeding en ernstige diarree. We blijven onze hulpverlening in het ziekenhuis uitbreiden. Met de nieuwe kraamafdeling komt de totale capaciteit van het ziekenhuis op 160 bedden. Aangezien Kenema nog steeds niet voor 100% wordt gedekt door het nationale elektriciteitsnet, draait het ziekenhuis op zonne-energie en dieselgeneratoren. In de toekomst willen we het ziekenhuis volledig op hernieuwbare energie laten werken.

Teams lopen hun rondes in het Hangha-ziekenhuis in Kenema. ©Mohammed Sanabani
Verpleegkundige Musa vervangt het verband van een kind op onze ‘Academy for Healthcare’. ©Mohammed Sanabani

Geen toegang tot medische zorg

Malaria is de belangrijkste doodsoorzaak van Sierra Leone. Bij maar liefst 38% van de ziekenhuisopnames gaat het om patiënten met malaria. Als deze ziekte op tijd wordt geconstateerd, kan het worden behandeld door een zorgmedewerker die daarvoor is opgeleid. ‘Maar veel mensen hier hebben geen toegang tot medische zorg. Bijvoorbeeld omdat ze medicijnen of vervoer naar het ziekenhuis niet kunnen betalen’ vertelt Olga EM, onze medisch coördinator.

Hulp in afgelegen gebieden

In Sierra Leone woont 60 tot 65% van de mensen op het platteland. Sommigen in afgelegen, moeilijk bereikbare dorpen. ‘Onze mobiele teams brengen de zorg kosteloos naar de dorpen toe. Ze zorgen voor een constante aanvoer van essentiële medicijnen, consulten, vaccinaties voor kinderen en voorlichting over malariapreventie.’

Onze mobiele teams in de dorpen van Kenema. ©Mohammed Sanabani
Onze teams steken met de pont de rivier over. ©Mohammed Sanabani

Meer dan alleen moeder-en-kindzorg

Tussen 2014 en 2015 zijn tijdens de ebola-uitbraak in Sierra Leone honderden zorgmedewerkers gestorven. Mede daardoor is er een groot tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel. Daarom hebben we de ‘Academy for Healthcare’ opgezet. De academy richt zich op het trainen van medisch professionals die werken in ons ziekenhuis in Hangha. ‘Investeren in medisch personeel heeft een directe impact op de kwaliteit van zorg voor de mensen in Sierra Leona’, zegt Chloe Widdowson, medewerker van onze academy. Tot nu toe hebben 168 mensen met een medische achtergrond zich ingeschreven bij de academy.