Medische basiszorg

Veel mensen in crisisgebieden kunnen niet op de hulp van een huisarts rekenen. Omdat die er niet is, of omdat zij geen geld hebben voor de behandeling of bijvoorbeeld vervoer. Onze teams behandelen die mensen als ze ziek of gewond zijn.

Bestrijden van uitbraken en epidemieën

Bij de uitbraak van dodelijke ziekten , is snel in actie komen van levensbelang. Onze teams behandelen zieken en proberen verdere verspreiding te voorkomen. Dat doen we door de zieken te isoleren en te behandelen, en door voorlichting te geven. We geven mensen inentingen tegen de ziekte en we pakken waar mogelijk de oorzaak van de besmetting aan. Onze teams bestrijden dodelijke besmettelijke ziekten waaronder cholera, meningitis, mazelen en ebola.

Specialistische zorg

Onze chirurgen, (tropen) artsen en verpleegkundigen voeren (spoed)operaties uit en geven specialistische zorg waar deze hard nodig is. Denk hierbij aan verloskunde, kindergeneeskunde of behandeling voor specifieke ziekten zoals aids, tuberculose of malaria. Soms runnen onze teams een heel ziekenhuis in een gebied, of nemen zij de zorg voor specifieke afdelingen op zich.

Moeder-en-kindzorg

Niet één, maar twee levens redden. Met zorg voor, tijdens en na de bevalling kunnen wij moeders en kinderen in crisisgebieden met relatief weinig middelen helpen. We begeleiden bevallingen, testen op ziekten, voeren spoedkeizersnedes uit en enten baby's in voor veel voorkomende ziekten.

Internationale en Afghaanse hulpverleners op intensive care voor kinderen

In beeld: de hulp die wij bieden

Bekijk deze fotoreportage over de verschillende soorten zorg die wij bieden.

Vaccinaties

Vaak zijn er in crisisgebieden maar weinig mensen ingeënt tegen veel voorkomende en dodelijke ziekten. Als er bijvoorbeeld mazelen uitbreekt, kan dit zich daardoor snel verspreiden en slachtoffers maken. We zetten soms grootschalige vaccinatiecampagnes op: beladen met koelboxen met vaccins gaan teams per auto, motor, boot of te voet op pad, om mensen in te enten. Hiermee willen we een uitbraak voorkomen of voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt.

Voedingshulp

Juist als kinderen nog in de groei zijn, lopen ze groter gevaar op ondervoeding als ze te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen. Ondervoeding kan leiden tot ziekte en andersom, met als gevolg dat kinderen kunnen komen te overlijden. Daarom zijn wij bij kleine kinderen altijd alert op ondervoeding en op bijvoorbeeld diarree, malaria of longontsteking die tot ondervoeding kunnen leiden. Met speciale voeding kunnen we ernstig ondervoede kinderen weer op de been helpen.

De 6-jarige Mathulak wordt onderzocht door verpleegkundige John

Hevige oorlog zorgt voor enorme vluchtelingenstromen in Zuid-Sudan. Vanuit de plaats Akobo gaan wij naar 7 locaties aan het water om mobiele klinieken op te zetten.

Hier wordt de 6-jarige Mathulak onderzocht door verpleegkundige John. ©Frederic NOY/COSMOS

Acute noodhulp

Als er een ramp gebeurt of oorlogsgevechten uitbreken, mensen massaal voor geweld op de vlucht slaan, hebben mensen acuut hulp nodig om te overleven. Onze noodhulpteams bieden levensreddende hulp: ze behandelen zieken en gewonden of voeren noodoperaties uit. We zorgen voor schoon water, eenvoudige wc's en waspunten. Dit doen we in veldhospitalen, klinieken en door naar mensen toe te gaan met mobiele teams.

Bekijk de infographic 'Hoe gaan we te werk bij een noodsituatie?'

Psychologische hulp

Vaak hebben de mensen die wij medische zorg bieden afschuwelijke dingen meegemaakt. Psychologische zorg kan mensen helpen om te gaan met heftige trauma’s. Onze psychologen en psychosociale medewerkers helpen mensen hun leed te verwerken of met de ingrijpende veranderingen in hun leven om te gaan. We doen onze activiteiten een-op-een of in groepsverband, en we geven voorlichting en trainingen.

Hulp aan slachtoffers van seksueel geweld

Onze hulpverleners geven medische en psychologische zorg aan verkrachtingsslachtoffers. Door ze bijvoorbeeld te testen op soa's en medicijnen te geven om een infectie met het hiv te voorkomen. Ook geven we medisch-juridische certificaten uit die slachtoffers kunnen inbrengen als bewijs wanneer de daders voor het gerecht worden gedaagd. We geven voorlichting om het stigma op seksueel geweld te doorbreken.

Psychosociaal medewerker Eva Raith Ruder geeft psychologische zorg

In Irak woedt een hevige strijd. Miljoenen Irakezen zoeken een toevlucht elders in hun land. Psychosociaal medewerker Eva Raith Ruder geeft psychologische zorg in een vluchtelingenkamp in Khanaqin.

©Ton Koene

Medische training

We trainen lokale medewerkers om hun medische kennis te vergroten: bijvoorbeeld rondom het begeleiden van een bevalling of het bepalen wie het dringendst hulp nodig heeft als er veel patienten zijn.

Water en hygiënische voorzieningen

Met schoon, veilig water beschermen we mensen tegen door water overgebrachte ziekten als cholera en hepatitis E. Onze waterexperts zuiveren water of zorgen voor aanvoer van gezuiverd water. Onder andere om onze activiteiten in klinieken en ziekenhuizen mogelijk te maken. Onze sanitatie-experts bouwen eenvoudige wc's en waspunten.

Distributie van hulpgoederen

Mensen die zijn gevlucht, voor gevechten of na een natuurramp, hebben vaak alles moeten achterlaten en hebben niets meer om een bestaan mee op te bouwen. Daarom delen wij hulpgoederen uit om hen te helpen met hun eerste levensbehoeften, zoals bijvoorbeeld tentzeil en touw voor onderdak, jerrycans en dekens.

Onrecht wereldkundig maken

In ons werk komen onze teams veel tegen. Zij zijn soms getuige van onmenselijke situaties. Bijvoorbeeld als bevolkingsgroepen niet geholpen mogen worden of mensenrechten op grote schaal worden geschonden. Wanneer wij dit tegenkomen moet de wereld dat weten. We geven deze mensen dan een stem en vragen publiekelijk aandacht voor hun situatie. We roepen op dat overheden, instanties of sleutelpersonen hun verantwoordelijkheden moeten nemen. Zodat die mensen die het onrecht wordt aangedaan, de hulp krijgen die zij nodig hebben. Want ieder mens heeft recht op medische zorg.

Er is zojuist een vliegtuig geland om ons ziekenhuis in het plaatsje Walikale te bevoorraden. | Artsen zonder Grenzen

In de Democratische Republiek Congo zorgen geweld, armoede, corruptie, oorlog, terrorisme en een falend zorgsysteem al meer dan 20 jaar voor crisissituaties. Artsen zonder Grenzen werkt onder meer in de plaatsen Walikale, Baraka en Shamwana in het oosten van het land. Hier is zojuist een vliegtuig geland om ons ziekenhuis in het plaatsje Walikale te bevoorraden.

©Gwenn Dubourthoumieu