Speciaal team

Op het hoofdkantoor in Amsterdam volgt een speciaal team van ervaren hulpverleners de ontwikkelingen in gebieden waar medische noodsituaties dreigen te ontstaan. Vooral de landen waar een gewapend conflict speelt of waar uitbuiting en onderdrukking aan de orde zijn, volgen we op de voet. Vanzelfsprekend houden we ook de mogelijke uitbraak van ziekten in de gaten en moeten we in landen waar we al werken voorbereid zijn om tijdig te kunnen reageren op natuurrampen.

Bronnen

Onze informatie krijgen we uit verschillende bronnen. We volgen natuurlijk het nieuws, maar we raadplegen ook gespecialiseerde internationale organisaties zoals de International Crisis Group en Reliefweb van de Verenigde Naties, die voortdurend politieke ontwikkelingen analyseren. Daarnaast houden we contact met onze zusterorganisaties en met oud-medewerkers in landen waar we ooit gewerkt hebben.

Medewerker bezoekt rampgebied in Filipijnen
© Florian Lems/MSF

Verkennende missie na een natuurramp

Logistiek coördinator Quirijn Dees onderzoekt de situatie rondom het afgelegen kustplaatsje Libertad nadat een tyfoon een spoor van vernieling trok door de Filipijnen.

Inschatten

Als we de situatie in een gebied niet vertrouwen, sturen we een verkennend team om zelf de situatie in te schatten. Meestal gaat het dan om een acute noodsituatie, maar het kan ook zijn dat de gezondheidszorg in een gebied door politieke omstandigheden onder druk staat en mensen de toegang tot medische hulp volledig dreigen te verliezen. Al is er nog zoveel informatie op internet, zelf ter plekke kijken geeft het beste beeld. Pas dan kunnen we beoordelen of we er ook echt een taak hebben.

Verkennende teams

Verkennende teams bestaan meestal uit twee of drie mensen. Daar zit een arts of verpleegkundige bij en iemand die ervaren is in het inschatten van veiligheidssituaties en het leggen van contacten met autoriteiten en andere machthebbers. Vaak gaat er ook een logistiek medewerker mee om in kaart te brengen hoe we zo snel mogelijk hulpgoederen ter plaatse kunnen krijgen. Soms maken ook specialisten op het gebied van water en sanitatie deel uit van het team.

Icoon nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Onze mensen staan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar paraat om mensen in crisissituaties te helpen, vaak in oorlogs- en conflictgebieden. Daar wil jij toch ook meer van weten? Ontvang maandelijks updates van onze ervaringen.
Schrijf je nu in

Luisteren

Eenmaal in het land zelf leggen we contacten met de overheid en andere hulporganisaties zodat we op de hoogte blijven van de laatste informatie. Daarna reizen we zo snel mogelijk naar het crisisgebied en is het een kwestie van luisteren, luisteren, luisteren. We proberen onderweg met zoveel mogelijk mensen te praten, op de markt, in de cafés en natuurlijk in de ziekenhuizen en klinieken waar we komen. Wordt er gevochten in de regio? Zijn er vluchtelingen? Is er nog voldoende aanvoer van eten of lijden de mensen honger? Zijn er ziekten uitgebroken? Heeft iedereen wel toegang tot medische zorg, of zijn er bevolkingsgroepen die uitgesloten worden?

Actie

Zo gaan we door tot we het beeld compleet hebben en dan is het tijd om een actieplan te maken dat we hier op het hoofdkantoor in Amsterdam nog eens goed tegen het licht houden. Als het verkennende team meteen in actie moet komen, zorgen wij dat er vanuit Amsterdam zo snel mogelijk versterking en materialen komen.