Het bestuur

Elke vereniging heeft een bestuur. Ons bestuur zorgt ervoor dat de directie het overeengekomen beleid uitvoert. Daarnaast bewaakt het bestuur onze identiteit. Ook houdt het de directie op de hoogte van wat er leeft binnen de vereniging.

Algemene Ledenvergadering

Minimaal eens per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Al onze leden zijn welkom bij deze vergadering met het bestuur. We bespreken het uitgevoerde beleid van het afgelopen jaar. Er is ruimte voor kritische vragen aan het bestuur: over genomen beslissingen en de richting waarin de organisatie zich ontwikkelt. Het is een van de manieren waarop we zorgen dat we op koers blijven. Ook keuren de leden tijdens deze vergadering het jaarverslag en de jaarrekening goed.

Lid worden

Heb je 6 maanden of langer voor ons op kantoor of ben je voor ons op missie geweest? Of ben je op een andere manier betrokken geweest bij onze organisatie? Dan kun je lid worden van de vereniging en meepraten over onze identiteit en strategie. Stuur voor meer informatie een e-mail naar onze vereniging. Voor leden is er een speciale verenigingswebsite (inlog vereist).

Bestuur en statuten

Het bestuur van de vereniging Artsen zonder Grenzen bestaat grotendeels uit mensen die voor Artsen zonder Grenzen gewerkt hebben. Bevoegdheden en bezoldiging van onze bestuursleden zijn vastgelegd in onze statuten (Articles of Association). Ook heeft de vereniging managementstatuten (in het Engels, Management Statute) en een huishoudelijk reglement (By-laws).

Het internationale netwerk van Artsen zonder Grenzen kent 24 verenigingen.