De leden van de vereniging kiezen de bestuursleden van de vereniging en hebben invloed op het beleid via de Algemene Ledenvergadering (ALV). De leden van de vereniging hebben het recht en de verantwoordelijkheid om hun mening te uiten en bij te dragen aan het definiëren en uitvoeren van onze missie. Zo zorgt de vereniging ervoor dat we trouw blijven aan onze doelen, principes en waarden.

Het bestuur en verantwoordelijkheden

Ons bestuur zorgt ervoor dat de directie het overeengekomen beleid uitvoert. Daarnaast bewaakt het bestuur onze identiteit. Ook houdt het de directie op de hoogte van wat er leeft binnen de vereniging. Elke zes weken komt het bestuur bijeen om ervoor te zorgen dat Artsen zonder Grenzen goed wordt bestuurd en de doelstellingen worden bereikt.

Maak kennis met het bestuur

Bevoegdheden en bezoldiging van onze bestuursleden zijn vastgelegd in onze statuten. Ook heeft de vereniging statuten en een huishoudelijk reglement. In overstemming met de bepalingen van Artsen zonder Grenzen Nederland krijgen de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Algemene Ledenvergadering

Minimaal eens per jaar komt de vereniging bijeen op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Al onze leden zijn welkom bij deze vergadering met het bestuur. We bespreken het uitgevoerde beleid van het afgelopen jaar. Er is ruimte voor kritische vragen aan het bestuur: over genomen beslissingen en de richting waarin de organisatie zich ontwikkelt. Het is een van de manieren waarop we zorgen dat we op koers blijven. Ook keuren de leden tijdens deze vergadering het jaarverslag en de jaarrekening goed.

Wie kan lid worden van de vereniging?

Heb je 6 maanden of langer voor ons gewerkt, ben je op missie geweest of ben je op een andere manier betrokken geweest bij onze organisatie? Dan kun je lid worden van de vereniging en meepraten over onze identiteit en strategie. Stuur voor meer informatie een e-mail naar onze vereniging.

De kracht van de vereniging

De vereniging maakt van onze organisatie een krachtig instituut dat dicht bij de missie blijft. Met elkaar hebben we een gezamenlijk doel voor ogen: toegang tot medische zorg, ook tijdens een crisis.