Tammam Aloudat

Tammam Aloudat

Voorzitter

Tammam is sinds 2012 in diverse functies betrokken bij Artsen zonder Grenzen. Onder andere als plaatsvervangend medisch directeur in Zwitserland, en plaatsvervangend uitvoerend directeur voor de MSF Access Campaign. Gelijkheid in - en hervorming van - zorg zijn belangrijke thema’s in zijn werk. Momenteel is hij directeur van het Global Health Centre van het Graduate Institute of International and Development Studies in Genève. Daarnaast publiceert hij artikelen over de dekolonisatie van humanitaire hulp. Tammam werd in juni 2022 gekozen in het bestuur en werd tegelijkertijd gekozen tot voorzitter.

Annemarie Loof

Annemarie Loof

Vice-voorzitter

Annemarie is lid van het bestuur sinds april 2022. In 2003 ging ze voor het eerst als administratief medewerker van Artsen zonder Grenzen naar Sri Lanka, Darfur en Noord-Soedan. Vervolgens heeft ze 8 jaar als projectcoördinator en landencoördinator gewerkt. In 2011 maakte ze de overstap naar het hoofdkantoor, waar ze leiding gaf aan onze projecten in landen als DR Congo, India, Haïti, Sierra Leone, Tanzania en Libië. In 2019 voltooide ze een Masters Degree in leiderschap en management aan de Universiteit van Westminster. Momenteel werkt Annemarie bij de Global Alliance for Improved Nutrition.

Annemarie ter Veen

Annemarie ter Veen

Bestuurslid

Annemarie heeft brede ervaring in het managen van verschillende humanitaire hulpprojecten. Naast verschillende functies voor de WHO en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), was ze van 1993 tot 2001 in diverse functies betrokken bij Artsen zonder Grenzen. Ze is op haar best als ze werkt aan complexe projecten die een verscheidenheid aan vaardigheden en out-of-the box-denken vereisen.

Wout Adema

Wout Adema

Bestuurslid en penningmeester

Wout is directeur Gezondheidszorg van Zorgverzekeraars Nederland, met eerdere ervaring bij accountantskantoor KPMG en als CFO en CEO in twee Nederlandse ziekenhuizen. Daarnaast heeft hij verschillende functies bekleed aan de toezichthoudende kant van liefdadigheids- en noodhulporganisaties. Tevens is hij lid van het bestuur en de auditcommissie van het Leger des Heils.

Karline Kleijer

Karline Kleijer

Bestuurslid en secretaris

Karline begon in 2001 als logistiek medewerker in Oezbekistan en verliet Artsen zonder Grenzen in 2021 na 6 jaar hoofd van het noodhulpteam te zijn geweest. Het meest trots kijkt ze terug op haar betrokkenheid bij de opstart aan hulp in de mensonterende detentiekampen in Libië. Nu, na een jaar afstand en rust, is ze opnieuw betrokken in de rol van bestuurslid.

Sunita Abraham

Sunita Baskar Abraham

Bestuurslid

Sunita Baskar Abraham is een arts met meer dan 15 jaar ervaring. Ze heeft sinds 2010 in verschillende hoedanigheden bij Artsen zonder Grenzen gewerkt. Sunita maakt sinds 2014 ook deel uit van het bestuur van Artsen zonder Grenzen Zuid-Azië, waar ze twee jaar voorzitter was. Sunita's passie ligt in het pleiten voor het verbeteren van de toegang tot zorg voor mensen in een crisissituatie. Ze heeft leiding gegeven aan ziekenhuis- en gezondheidsprogramma's, met de nadruk op tropische en verwaarloosde ziekten.

Wil van Roekel

Wil van Roekel

Bestuurslid

Wil heeft de afgelopen 22 jaar verschillende rollen vervuld voor Artsen zonder Grenzen. Eerst als verpleegkundige en al snel als medisch teamleider en medisch coördinator. Dit deed ze onder andere in Guinee, CAR, DR Congo, Tsjaad en Oezbekistan. In 2014 startte en faciliteerde ze de Staff Health Unit voor hulpverleners die zich bezighielden met het bestrijden van ebola. Momenteel is Wil Policy Officer voor het COVID-19 response team bij de GGD. Ze is een strategisch denker en toegewijd aan het bereiken van resultaten. Ze heeft sterke communicatieve vaardigheden en is daarnaast een goede luisteraar.

Vincent Hoedt

Vincent Hoedt

Bestuurslid

Na zijn studie Tropische Landbouw is Vincent sinds 1996 in tal van functies bij Artsen zonder Grenzen betrokken geweest. Van logistiek medewerker en landencoördinator in DR Congo, Soedan en Colombia tot hoofd van het Emergency Support Department op het hoofdkantoor in Amsterdam. Na een korte onderbreking in 2015 werd hij in 2016 adjunct-directeur Operaties. Vincent is sinds april 2022 lid van het bestuur.