De afdelingen op ons hoofdkantoor in Amsterdam:

Recruitment en Career Management

De afdeling Recruitment en Career Management zorgt ervoor dat we de juiste mensen werven voor onze organisatie. Voor ons kantoor, en in het veld. We richten ons op het werven van nieuwe collega’s met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden, voor functies in alle lagen van de organisatie. Deze diversiteit aan medewerkers helpt bij het leggen van verbindingen met de gemeenschappen voor wie we werken. Op die manier versterkt diversiteit op de werkvloer onze missie. Ook het welzijn van onze medewerkers staat hoog in het vaandel.

Communicatie en fondsenwerving
De afdeling Communicatie en Fondsenwerving ondersteunt onze projecten door ervoor te zorgen dat alles wat we doen en zien wordt gedeeld met Nederlandse belanghebbenden. Denk aan pers, donateurs en supporters. We zorgen voor bewustwording, we spreken ons uit, we werven fondsen en versterken de relatie met onze donateurs en supporters.

Beleid en advocacy
Structurele oplossingen zijn niet te vinden tussen onze hulpgoederen, maar in Den Haag. De afdeling Beleid en Advocacy zorgt ervoor dat problemen worden aangekaart in de politiek. Zij zetten onze verontwaardiging om in krachtige rapporten. Ze zorgen ervoor dat die gelezen en besproken worden met onder andere ministers en kamerleden die verantwoordelijk zijn of die invloed kunnen hebben. En als het nodig is, schakelen ze de media in om meer druk uit te oefenen.

OCA:
Het Operational Centre Amsterdam is de tak waar vanuit wij al onze projecten wereldwijd aansturen. Deze tak is onderverdeeld in logistieke, medische, financiële en operationele afdelingen.

Heeft u vragen over een specifiek onderwerp?

Bart van Kuijk

Bart van Kuijk

Hoofd Communicatie en fondsenwerving

Heeft u vragen over communicatie, database, fondsenwerving of campagnes? Mail gerust!

Missing Maps mapathon op het kantoor van Artsen zonder Grenzen in Amsterdam

Monique van Sloten

Coördinator faciliteiten

Voor vragen over ons pand, IT en faciliteiten.

Erik Laan Artsen zonder Grenzen

Erik Laan

Hoofd beleid & advocacy

Vragen over beleid en advocacy kunt u sturen naar:

Linda Martens

Linda Martens

Recruitment en Career Management coördinator

Vragen over recruitment en selectieprocedures?

Joost Rentema

Joost Rentema

Stakeholder Communication

Voor vragen aan/over Artsen zonder Grenzen Nederland of het Operational Centre Amsterdam (OCA):