In Nederland zijn dat honderdduizenden mensen die ons steunen en wereldwijd bij elkaar miljoenen mensen. Sinds 1993 ontvangen wij jaarlijks een belangrijke bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Onmiddellijke, onafhankelijke actie

De steun van het publiek stelt ons in staat onmiddellijk in actie te komen wanneer dit nodig is, los van welk politiek, religieus of economisch belang dan ook. De brede steun van onze donateurs stelt ons in staat onafhankelijke hulp te geven in politiek-gevoelige gebieden. In beperkte mate vragen wij financiering voor specifieke projecten aan uit (nood)hulpfondsen van diverse landen. Waar ons geld vandaan komt en wat wij dankzij de steun van onze donateurs kunnen realiseren, is te zien en te lezen in ons jaarverslag.